Terugblik 2022 en vooruitblik 2023

06 dec 2022

Het is al weer bijna het einde van 2022 en dat betekent dat het tijd is om kort terug te blikken op het afgelopen jaar en vast een klein blikje vooruit te werpen op het komen de jaar.

We hebben het afgelopen jaar weer mooie dingen verricht. Ik zie, als voorzitter van het bronhoudersoverleg, als ik vanuit mijn ivoren toren kijk, een prachtige landsdekkende kaart en mooie cijfers die neerdalen in de dashboards. Als ik op mijn eigen werkplek bij gemeente Eindhoven zit, zie ik ook hoe BGT-beheerders en -muteerders dagelijks bezig zijn om de hele organisatie van betrouwbare informatie te voorzien. Ze werken aan het geodata-fundament van Nederland.

Allerlei gebruikers binnen en buiten de organisatie zijn lovend over de BGT, als meest gedetailleerde kaart van heel Nederland. Er worden spannende analyses gedaan, koppelvlakken gemaakt en onderhouden, gegevens geleverd, ontwerpen gemaakt voor onze openbare ruimte, BAG-objecten gecontroleerd, mutatiesignalen verwerkt, landmeetkundige inwinningen ingewerkt, ICT-updates uitgevoerd en overleggen gevoerd met collega-bronhouders.

Het doet mij goed om te zien hoe serieus iedereen aan de slag is met de kwaliteitsindicatoren: alle bronhouders hebben de IMGEO2.2 mijlpalen afgerond en over het gehele vlak zien we nog steeds stijgende kwaliteitscijfers. Hulde voor iedereen die zich hiervoor heeft ingespannen.

SVB-BGT is er natuurlijk in de eerste plaats vóór en door alle bronhouders van de BGT. Dat we met 7 bronhouderlagen samenwerken aan één kaart,  merk je goed aan de gesprekken die in de regio’s plaatsvinden, mede door de inzet van de regionale aanspreekpunten en -samenroepers. Het delen van kennis en ervaring, het geven van complimenten en elkaar af en toe aanspreken op dingen die soepeler kunnen, is en blijft belangrijk!

Op de SVB-BGT contactmiddagen hebben we elkaar dit jaar gelukkig weer écht kunnen ontmoeten. De praatjes waren vast heel interessant, maar de verbinding is nog veel belangrijker. We kregen terug uit het publiek dat we vooral door moesten gaan met de stichting en op tijd de verbinding met de regio moesten zoeken. Inhoudelijke thema’s blijven uitdiepen was ook een duidelijke wens.

Komend jaar hebben we een paar mooie uitdagingen voor de boeg. Dé kwaliteitsprioriteit voor komend jaar is de gelijktrekking van BGT- en BAG-pandgeometrie. Daar kunnen de gemeentelijke bronhouders en Defensie, naast alle reguliere bijhouding, mooi mee aan de slag.

De omzetting van BRAVO naar de LV-BGT in het project SVB2BGT van het Kadaster gaat rond de zomer een boel betekenen, en als het aan ons ligt: zo min mogelijk reuring in de tent brengen. Maar helemaal geruisloos gaat zo’n ingrijpende ICT-verandering natuurlijk nooit. Het is goed om de nieuwsbrief in de gaten te houden om op de hoogte te zijn van alle voortgang hierover. En ik verwacht dat we daar zeker inhoudelijke sessies aan gaan wijden samen met het Kadaster.

Ik wil iedereen die in het afgelopen jaar een steentje heeft bijgedragen aan de BGT alvast hele fijne feestdagen wensen, en dat je komend jaar maar weer uitgerust aan de slag mag met onze favoriete basisregistratie!

Heidi v.d. Vloet