SVB-BGT, Kadaster en BZK hernieuwen samenwerking voor kwaliteitszorg BGT

13 jan 2022

Begin 2021 zijn, naar aanleiding van de in 2020 gemaakte bestuurlijke afspraken rond de overdracht van taken van het bureau SVB-BGT naar het Kadaster, enkele onduidelijkheden ontstaan rond de invulling van taken betreffende het kwaliteitsmanagement voor de BGT.

Omdat samenwerking in de BGT-keten van groot belang is voor zowel de betrokken bronhouders als de gebruikers van de informatie is de taakverdeling opnieuw bekeken en ingevuld.

SVB-BGT ondersteunt, stimuleert en spreekt de bronhouders van de BGT collegiaal aan op het voldoen van de gemaakte kwaliteitsafspraken

Lees meer op: https://www.geobasisregistraties.nl/actueel/nieuws/2022/01/11/svb-bgt-kadaster-en-bzk-hernieuwen-samenwerking-voor-kwaliteitszorg-bgt

Parallel hieraan is een update van de kwaliteitspagina’s van het SVB-BGT doorgevoerd. Zie: https://www.svb-bgt.nl/kwaliteit, ook toegankelijk via de menustructuur in de menubalk op de SVB-BGT website. De pagina’s onder het kopje kwaliteit zullen in de komende tijd verder worden aangevuld met relevante kwaliteitsinformatie.