Stand van zaken filtering en opschoning plaatsbepalingspunten

21 feb 2022

Bericht van het Kadaster

Met versie IMGEO 2.2 is de eis gesteld alleen plaatsbepalingspunten (PBP’s) op te nemen in de LVBGT met een inwinningsmethode die voldoende nauwkeurig is en die aan een goed idealiseerbaar object te koppelen is. De eerste stappen zijn gezet middels LVBGT-release 4.8 van november vorig jaar en een BRAVO-release in december vorig jaar. De LVBGT-release zorgt er voor dat niet voor ieder punt van een BGT-object een PBP aangeleverd hoeft te worden. In de BRAVO-release 21.3.2 van december is een filter ingebouwd die alleen PBP’s doorlaat voor verwerking in de LVBGT die een bepaalde inwinningsmethode hebben én die zijn te koppelen aan een goed idealiseerbaar object in de aanlevering, zie ook het wijzigingsvoorstel IMGEO 2.2. Helaas is geconstateerd dat de filtering in BRAVO soms ongewenste gevolgen had voor de verwerking van aanleveringen en is deze medio januari weer teruggedraaid. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Zodra de filtering weer actief is zullen de zogenaamde redundante PBP’s, met ongewenste inwinningsmethode en niet te koppelen aan een goed idealiseerbaar object, uit de LVBGT en PDOK verwijderd worden.