Sprintreview Bestuurlijke gebieden

12 jul 2022

Op 26 juli (en 23 augustus en 20 september) staat er weer een sprintreview gepland over het werk aan een informatiemodel voor samenhangende objecten: Bestuurlijke gebieden. Iedereen die dat wil, kan bij deze online sprintreview aanschuiven.

In een informatiemodel voor samenhangende objecten, leggen we de onderlinge samenhang vast van gegevens over een onderwerp. We werken dat nu praktisch uit voor Bestuurlijke gebieden. Hiermee worden gegevens over bestuurlijke gebieden consistent over de verschillende Basisregistraties heen.

De uitgangspunten voor deze standaard staan in het DiS-Geo scopedocument (werkversie) voor bestuurlijke gebieden.

Om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang, organiseren we eens in de vier weken, op dinsdagmiddag, een review van de doorlopen sprints. Op 26 juli staat de eerstvolgende sessie weer gepland. Wil je graag online aanschuiven bij een sprintsessie? Laat het ons weten door een bericht te sturen naar disgeo@geonovum.nl.

Alle documentatie en opnames van eerdere sprintsessies èn de actuele backlog zijn te bekijken op op de Sprintpagina Bestuurlijke Gebieden.