Rapportages Ministerie van Binnenlandse Zaken

10 feb 2021

2019 stond in het teken van het afronden van de 2e fase van de transitie op 01-01-2020. De deadline is bereikt en bijna alle bronhouders hebben alle mijlpalen behaald. Totdat de opgestelde mijlpalen door iedereen zijn bereikt, wordt de voortgang hier elke maand gepubliceerd.

Bekijk de laatste monitorrapportage hier.

2021 staat in het teken van het afronden van de transitie IMGeo2.2. op 01-03-2022.

Bekijk de rapportage IMGeo2.2. hier.

Daarnaast zijn er voor 2021 kwaliteitsprioriteiten opgesteld. De voortgang kun je vinden in de beheermonitor. De achterliggende cijfers komen uit het kwaliteitsdashboard en tableau.

Bekijk de beheerrapportage hier.