Ontwikkelingen project SVB2BGT

11 jul 2022

Bericht van het Kadaster

Het beheer van BRAVO is op 1 juli 2021 overgedragen aan het Kadaster. Het Project SVB2BGT (je spreekt dit uit als “SVB TO BGT”) heeft als doel om een deel van de functionaliteit van BRAVO op te nemen in de LV BGT. Uitgangspunt is dat hierbij slechts beperkte impact ontstaat voor de bronhouders en hun softwareleveranciers. Het project zorgt er voor dat onderdelen van BRAVO, zoals Portaal, Mutaties, Machtigingen, Abonnementen straks worden opgenomen in de LV BGT.

• Wat is de status van het project?
De rapportage is klaar en de eerste onderdelen van Abonnementen en Machtigingen zijn ook gereed. Op dit moment wordt gewerkt aan een splitter om de aangeboden bestanden aan BRAVO te kunnen verwerken in een testomgeving van LV BGT. Hiermee wordt gecontroleerd dat LV BGT op dezelfde wijze de bestanden verwerkt als BRAVO.

• Hoe ziet de overall planning voor de bouw er uit?
De planning ziet er in de kwartalen van 2022 als volgt uit: Q3 Abonnementen, Machtigingen, Kanalen en Mutaties. In Q4 Vooraankondigingen en in Q1 in 2023 de Migratie. Het testen vindt impliciet plaats met de bouw van de functionaliteiten en er komen aparte ketentesten in Q4.

• Wat is het migratie scenario?
In goed overleg met bronhouders en softwareleveranciers duurt de migratie een maand. De planning is dat deze in maart 2023 plaatsvindt. Tijdens de migratie komt de verwerking op de LV BGT stil te liggen (voor handmatig mutaties minimaal een lang weekend en voor automatisch berichtenverkeer minimaal 3 weken).

Bij de start van de migratie wordt BRAVO in een “read only” modus gezet en na afronding van de migratie wordt BRAVO uitgezet. Dat is volgens de huidige planning het 2e kwartaal van 2023. In de zomer van 2023 vinden de laatste wijzigingen plaats vanwege de werkafspraak over de berichtenverkeerstandaard.

• Hoe bereidt u zich voor op rechtstreekse leveringen via automatisch berichtenverkeer?
Er zijn op technisch gebied 2 wijzigingen nodig. Op de volgende pagina: https://www.kadaster.nl/-/zo-bereidt-u-zich-voor-op-rechtstreekse-leveringen staat een artikel hoe bronhouders zich voor kunnen bereiden voor de rechtstreekse leveringen via automatisch berichtenverkeer.

• Waar kan ik meer informatie vinden?
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een project website met informatie over het project (Status, Planning, FAQ (Vraag & Antwoord) en nieuwsberichten.