Ontwikkelingen project SVB2BGT

23 apr 2022

Bericht van het Kadaster

Het beheer van BRAVO is op 1 juli 2021 overgedragen aan het Kadaster. Het Project SVB2BGT (je spreekt dit uit als “SVB TO BGT”) heeft als doel om een deel van de functionaliteit van BRAVO op te nemen in de LV BGT. Uitgangspunt is dat hierbij slechts beperkte impact ontstaat voor de bronhouders en hun softwareleveranciers. Het project zorgt er voor dat onderdelen van BRAVO, zoals Portaal, Mutaties, Machtigingen, Abonnementen straks worden opgenomen in de LV BGT.

• Wat is de status van het project?
In goed overleg met bronhouders uit de focus groep zijn de schermen bepaald, interviews uitgevoerd en een Clickable Demo’s gehouden. Gezamenlijk is in de klankbordgroep het migratie scenario bepaald.

• Hoe ziet de overall planning er uit?
De planning ziet er in de kwartalen van 2022 als volgt uit: Q1 Rapportages, Q2 Abonnementen en Machtigingen , Q3 Vooraankondigingen, Kanalen en Mutaties en in Q4 de Migratie. Het testen vindt impliciet plaats met de bouw van de functionaliteiten en er komt een aparte ketentesten in Q4.

• Wat is het migratie scenario?
Er is in goed overleg met bronhouders en softwareleveranciers gekozen voor een migratie in één maand. Voor handmatig is de LV BGT een kleine werkweek niet beschikbaar. Overige functionaliteiten worden gefaseerd over een aantal weekenden in de migratie maand geactiveerd.

• Hoe bereidt u zich voor op rechtstreekse leveringen via automatisch berichtenverkeer?
Er zijn op technisch gebied 2 wijzigingen nodig. Op de volgende pagina: https://www.kadaster.nl/-/zo-bereidt-u-zich-voor-op-rechtstreekse-leveringen staat een artikel hoe bronhouders zich voor kunnen bereiden voor de rechtstreekse leveringen via automatisch berichtenverkeer.

• Waar kan ik meer informatie vinden?
Voor de zomer van 2022 komt er een website met informatie over het project (Status, Planning, FAQ (Vraag & Antwoord) en nieuwsberichten).