Presentaties workshops – Contactdagen 2019

19 nov 2019

 

Nu alle contactdagen voorbij zijn, delen we graag de presentaties van de workshops. Er ontbreken nog enkele presentaties, maar die plaatsen we zo snel mogelijk! Nogmaals dank voor jullie komst, inzet en input. Tot ziens!

 

Workshop 1: Kwaliteitszorg rondom BGT vanaf 2020

Het SVB-BGT werkt in opdracht van BZK aan de kwaliteit van de BGT. In de kwaliteitswerkgroep is nagedacht over de kwaliteitsindicatoren waaraan gewerkt gaat worden vanaf 2020. We lieten in deze workshop zien waar we aan denken om jullie input te verzamelen.

 

Workshop 2: DiS Geo: op weg naar één objectenregistratie

In nauwe samenwerking met alle partners heeft het ministerie van BZK het initiatief genomen om de geobasisregistraties in samenhang door te ontwikkelen. Belangrijk onderdeel van DiS Geo is het ontwikkelen van 1 objectenregistratie. In deze workshop hoort u de laatste stand van zaken en krijgt u in ieder geval meer informatie voor de werkgroepen Natuur en Water.

Workshop 3:  Machtingen Module BRAVO

Vanaf april 2019 is het SVB-BGT samen met softwareleveranciers, dataleveranciers en bronhouders bezig met de ontwikkeling van een machtigingenportaal. Daarmee moet het mogelijk worden dat bedrijven namens bronhouders BGTleveringen doen. In deze workshop lichten we een tipje van de sluier op hoe die ontwikkeling eruit gaat zien.

Workshop 4: Omgevingsserver: van BGT naar 3D digital twin van Nederland

De laatste tijd verschijnen er steeds vaker heuse 3D-prints van BGT-data van markante steden; compleet met hoogbouw, kerktorens en al. Maar hoe kan dat, de BGT heeft toch geen 3D data in zich? Het kan met Omgevingsserver, een laagdrempelig dataplatform van SPOTinfo die vele overheidsbronnen in samenhang bijeenbrengt. Met Omgevingsserver wordt de BGT een belangrijke bouwsteen in de nieuwe 3D objectenkaart van Nederland – de eerste echt goed werkende digital twin van Nederland. In deze workshop nemen we je daar concreet in mee.

Workshop 5: Ervaringen met de toepassing van machine learning bij het Wetterskip

Workshop 6: Omgevingswet en Blockchain – gemeente Deventer, Coinversable & Mapgear

Workshop 7: BGT Kartering met AI? Een casus – HHKN

Het maken van topografische kaarten is een heidens karwei. Dat geldt ook voor de BGT. Maar stel dat we met hippe machine learning technieken nieuwe BGT kunnen maken of verbeteren door naast luchtfoto’s en hoogtedata ook bestaande BGT te gebruiken als trainingsdata… Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en datascience bedrijf Young Mavericks – Ben en Jonathan – hebben samen hun tanden in deze casus gezet. In hun presentatie vind je een crash course datascience en machine learning, de ondervonden en komende uitdagingen, maar natuurlijk óók tot optimisme stemmende resultaten!

Workshop 8: Het Gegevenshuis

In 2022 dienen de WOZ-waardebeschikkingen te zijn gebaseerd op gebruiksoppervlak in plaats van kubieke meters. Dit betekent dat voor alle woningen aan de hand van vergunning of 3D-model het aantal m2 moet worden gemeten. Het Gegevenshuis, een samenwerkingsverband van gemeenten in Zuid-Limburg, grijpt dit megaproject aan voor kwaliteitsverbetering, actualisering en uniformering van de basisregistraties. Gestart wordt met de geometrie per WOZ-objectdeel in kaart te brengen aan de hand van foto’s en bestanden. Waar aan de orde, worden de geometrie en administratieve data van de BGT, de BAG en de WOZ  direct aangepast. Ook de BAG 2.0-objecten worden opgenomen. Tevens wordt de Z-coördinaat aan alle objecten toegevoegd. Hoewel voor de WOZ-waarde niet relevant, doet Het Gegevenshuis dit ook voor niet-woningen. Samen met BsGW wordt voor het toekomstig beheer voorgesorteerd op de integrale objectenregistratie.