Presentaties SVB-BGT Contactmiddag beschikbaar

12 okt 2021

Op 7 oktober j.l. is de SVB-BGT Contactmiddag gehouden. Met een deelname van ruim 200 personen en een gemiddeld rapportcijfer van 7,8 een zeer geslaagde middag.

Het programma bestond uit een plenair deel waarin het Bronhoudersoverleg de stand van zaken presenteerde op het gebied van de overdracht, de vorming van de regio’s, ICT en kwaliteit. Gevolgd door 3×3 parallelle sessies die ingingen op verschillende aspecten van de BGT zoals gebruik, mutatiedetectie en ICT. In de afsluitende interactieve plenaire sessie zijn via Mentimeter een aantal vragen gesteld aan de deelnemers. De resultaten daarvan zullen in de aankomende bronhoudersoverleggen worden meegenomen.

De presentaties zijn hier te downloaden. De opnames van de sessie zijn aan te vragen via het secretariaat.

Alle sprekers, en gastvrouwen en heren, van harte bedankt voor jullie bijdrage.

We kijken uit naar het volgende SVB-BGT contactmoment.