Presentatie terugmeldketen (SVB-BGT contactdagen)

21 nov 2023

Kadaster heeft op de SVB-BGT contactdagen een presentatie verzorgd over de terugmeldketen. De slides zijn hier terug te lezen.

Hierbij is onder andere ingegaan op de termijnen en de opeenvolgende statussen die je als bronhouder moet doorlopen bij het afhandelen. Aandacht vraagt het verschil in status tussen ‘afgerond’ en ‘afgewezen’. Een terugmelding krijgt de status ‘afgerond’ als er ook daadwerkelijk een object in de BGT is gewijzigd. Als er niets verandert, gebruikt u de status ‘afgewezen’.

 

Veel discussie was er over het anoniem kunnen terugmelden. Het blijkt dat ongeveer een derde van de terugmeldingen anoniem gebeurt. Bronhouders vinden dit niet altijd prettig omdat ze geen nadere vragen aan de melder kunnen stellen of een goede terugkoppeling kunnen geven. Kadaster zal daarom in VerbeterDeKaart door middel van een nadere tekst bij het email veld extra aandacht vragen hiervoor. Hopelijk zullen meer melders hierdoor hun email-adres doorgeven. Daarnaast kunt u via het veld toelichting de melder altijd vragen om contact met u op te nemen. Let wel op wat u hier schrijft, want de toelichting is openbaar en dus voor iedereen leesbaar.

 

In de presentatie is ook aandacht gevraagd voor het gebruik van de terugmeld-API. Hiermee kunt u terugmeldingen rechtstreeks in uw applicatie beheren. Het voordeel is dat u slechts in 1 systeem hoeft te werken en dat u altijd meteen inzicht heeft in de openstaande terugmeldingen. Het kan zijn dat deze API nog niet in alle software is ingebouwd. Neem daarvoor contact op met uw softwareleverancier.