Praktijkrichtlijn Opslagtanks in BGT 1.2 | IMGeo 2.2

25 nov 2020

In de BGT worden bovengrondse opslagtanks opgenomen. In BGT 1.1.1 | IMGeo 2.1.1 was dit beperkt tot enkel de opslagtanks voor vloeistoffen.

In BGT 1.2 | IMGeo 2.2 is dit uitgebreid met opslagtanks voor gassen en energie.

Aan bronhouders wordt gevraagd om deze opslagtanks voor gassen en energie op te nemen in de BGT.

Deze definitieve concept-praktijkrichtlijn beschrijft enkele regels om de uitvoering hiervan te verduidelijken.