Plaatsbepalingspunten met waarde transitie

22 dec 2021

Op 9 december is aan de bronhouders een mailing gestuurd waarin we vroegen antwoord te geven op een aantal vragen gerelateerd aan het schrappen van redundante plaatsbepalingspunten conform het wijzigingsvoorstel IMGEO 2.2. Op 20 december hebben we over de resultaten van de mailing overleg gehad met het Kadaster.

De volgende situatie gaat zich binnenkort voordoen: Later dit jaar of begin volgend jaar zal bij aanlevering van mutatiebestanden een filter worden aangezet op de plaatsbepalingspunten. Dit filter laat alleen plaatsbepalingspunten door die liggen op goed idealiseerbare objecten waarbij de inwinningsmethoden terrestrisch, fotogrammetrisch, uit laser of uit panoramabeelden zijn toegestaan. Plaatsbepalingspunten met andere inwinningsmethoden dan de hiervoor genoemde worden dan verwijderd. Daarnaast kunnen geen leveringen meer geaccepteerd worden die alleen bestaan uit plaatsbepalingspunten.

Als u als bronhouder (mogelijk) plaatsbepalingspunten hebt met de waarde transitie waarvan u weet dat deze terrestrisch, fotogrammetrisch, uit laser of uit panoramabeelden zijn ingewonnen zou jammer zijn om deze plaatsbepalingspunten niet meer beschikbaar te hebben.

Derhalve willen we u via dit bericht in de gelegenheid stellen om aan te geven of u van plan bent om deze plaatsbepalingspunten op korte termijn aan te gaan leveren met juiste inwinmethode. Als u dit van plan bent op korte termijn verzoeken wij u dit uiterlijk 10 januari 2022 kenbaar te maken aan secretariaat@svb-bgt.nl.

Op basis van uw antwoord kunnen we voor u een geschikte methode en datum kiezen voor een éénmalige, handmatige aanpassing van de plaatsbepalingspunten met waarde transitie in een losse levering van alleen die plaatsbepalingspunten.

We realiseren ons dat het geven van een antwoord op korte termijn gevraagd wordt, maar in verband met de voortgang op het wijzigingsvoorstel IMGEO 2.2. vragen we om begrip hiervoor.