Plaats duikers op het juiste niveau

21 nov 2023

Duikers horen volgens het informatiemodel onder het maaiveldniveau te liggen. Toch zien we in de rapportage “Duiker op of boven maaiveld” telkens nieuwe foutsituaties ontstaan. Aan alle bronhouders het verzoek aandacht te hebben voor het juiste niveau van duikers. En aan de bronhouders die verschillen in de rapportage hebben: willen jullie deze oplossen?