Pilot tussen LNV en OOB – Verwerking landschapselementen in de BGT van start

08 feb 2022

Bericht van RVO

LNV heeft vanaf 2023 de verantwoordelijkheid om landschapselementen op of grenzend binnen 5 meter van landbouw in kaart te brengen. Dit wil RVO voor LNV gaan doen op basis van de BGT. Op basis van een vergelijking tussen de BGT en andere bronnen, zoals een bomenbestand en een poelenbestand wordt de BGT verrijkt in het jaar 2022.

Om te kijken wat, voor de objecten grenzend aan landbouwgrond, de impact is en de werkbaarheid voor andere bronhouders heeft RVO deze casus neergelegd bij het Bronhoudersoverleg. Een van de adviezen die hieruit is voortgekomen is om deze te bespreken in het Operationeel Overleg Bronhouders (OOB) en daaropvolgend een pilot te beginnen om meer ervaring op te doen.

Aan de pilot doen de volgende bronhouders uit het OOB mee: de gemeenten Hoogeveen – De Wolden, gemeente Den Haag, gemeente Barneveld en Waterschap De Dommel. De pilot zal 24 februari afgerond zijn en in de SVB-BGT nieuwsbrief wordt een nieuwe update over dit project gegeven.

Een van de verbeteringen is op onderstaande afbeelding te zien: hierbij worden objectclassificaties aangepast naar de werkelijke situatie in het veld.

Voor vragen en opmerkingen: BGTleveringen@rvo.nl.