Overstappen naar de Machtigingenmodule? Bijhoudingsabonnement omzetten!

17 sep 2020

 

Dataleveranciers moeten hun bestaande bijhoudings-abonnementen omzetten als ze overstappen op de Machtigingenmodule. De oude account-machtigingen komen dan namelijk te vervallen. Met behulp van oude account-machtigingen kon (een medewerker van) een dataleverancier inloggen als ‘gemachtigde bij een bronhouder’. Eigenlijk trad de dataleverancier dan met toestemming van de bronhouder zelf als die bronhouder op. Abonnementen die via de oude accounts zijn aangemaakt zijn dus als het ware abonnementen van de bronhouder zelf.

Nieuwe situatie 

In de nieuwe situatie zijn de accounts van de dataleverancier omgezet in ‘medewerker marktpartij’. Wanneer een dataleverancier is overgestapt op de Machtigingenmodule, komen diens oude account-machtigingen dus te vervallen. Men logt nu dus daadwerkelijk in als marktpartij (dataleverancier) en niet meer als de bronhouder zelf. Daarom heeft men nu een machtiging via de Machtigingenmodule nodig heeft.

Wat gebeurt er nu met de oude account-machtigingen? Deze zijn nu alleen nog read-only te benaderen, het zijn immers formeel abonnementen van de bronhouder en niet van de dataleverancier zelf. Belangrijk is dus dat bestaande bijhoudings-abonnementen omgezet moeten worden.

Wat heeft dit tot gevolg voor de dataleverancier?

 1. Abonnementen van een bronhouder die de dataleverancier via de Machtigingenmodule heeft gemachtigd (waaronder de abonnementen die de dataleverancier met zijn oude account-machtiging heeft besteld) kunnen nog steeds geraadpleegd worden;
 2. Bestanden uit deze abonnementen kunnen nog steeds handmatig door de dataleverancier gedownload worden;
 3. De dataleverancier kan de GML van het abonnementsgebied nog steeds downloaden;
 4. De dataleverancier kan het abonnementsgebied niet opnieuw tekenen, wijzigen of uploaden, wel bekijken. De knop heet echter nog steeds ‘Gebied Tekenen/Wijzigen’, de naam zou ‘Gebied bekijken’ moeten zijn;
 5. De dataleverancier kan geen kanaal aan het abonnement koppelen en dit abonnement dus ook niet via ABV afnemen.

Wat kan de dataleverancier hier aan doen?

De door het SVB-BGT aanbevolen werkwijze om het abonnement weer volledig ter beschikking te krijgen is als volgt:

 1. Download de gebieds-gml van het bestaande abonnement;
 2. Bestel op basis van deze gml een nieuw bijhoudingsabonnement namens de betreffende bronhouder die u via de Machtigingenmodule gemachtigd heeft (dit wordt dan een abonnement waarbij de dataleverancier en niet de bronhouder de ‘aanbieder’ is);
 3. Voor automatisch afnemen: koppel het eigen berichtenkanaal van de dataleverancier aan het nieuwe abonnement;
 4. Haal eventueel gemiste abonnementsbestanden op uit het oude abonnement en verwerkt deze om synchroon te blijven;
 5. Werk verder op basis van het nieuwe abonnement;
 6. Het oude abonnement kan nu beëindigd worden, tenzij de bronhouder dit zelf dit ook nog gebruikt. De dataleverancier kan dit echter niet zelf doen maar wordt verzocht om dit verzoek aan het SVB-BGT te richten. Deze zal dan in overleg met de bronhouder het abonnement beëindigen.

Gevolgen van het verlopen van een machtiging

Abonnementen die door een dataleverancier zijn besteld namens een machtigende bronhouder (zie stap 2 hierboven) zijn gebaseerd op de door die bronhouder verleende machtiging. Dat heeft tot belangrijk gevolg dat deze abonnementen automatisch door BRAVO worden opgeheven in de nacht nadat de machtiging verlopen is. Op dit moment is het zo dat noch de dataleverancier, noch de bronhouder hierover van te voren verwittigt wordt. U dient de vervaldata van de aan u verleende machtigingen daarom zelf te monitoren via het ‘Machtigingen’-scherm in Bravo en in voorkomende gevallen de bronhouder op tijd te verzoeken om de machtiging te verlengen.

Kijk voor meer informatie over de Machtigingenmodule op www.svb-bgt.nl/machtigingenmodule.