Ontwikkelingen samenvoeging BRAVO en de LV (project SVB2BGT)

26 nov 2021

Bericht van het Kadaster

Het beheer van BRAVO is op 1 juli 2021 overgedragen aan het Kadaster.  Het Project SVB2BGT heeft als doel om een deel van de functionaliteit van BRAVO op te nemen in de LV BGT.  Uitgangspunt is dat hierbij slechts beperkte impact ontstaat voor de bronhouders en hun softwareleveranciers.  Het project zorgt er voor dat onderdelen van BRAVO, zoals Portaal,  Mutaties, Machtigingen, Abonnementen straks worden opgenomen in de LV BGT.

Waarom wordt de LV-BGT aangepast?

BRAVO voldoet niet aan de IT-standaarden van het Kadaster en is niet toekomstvast.  Om het beheer en de continuïteit te waarborgen past het Kadaster de LV-BGT aan, zodat BRAVO uitgezet kan worden.

Wat is de status van dit Project?

In de zomer van 2021 is er een impactanalyse op het ontwerp uitgevoerd in opdracht van het SVB-BGT. De uitkomst van de impactanalyse wordt op dit moment tussen Bronhouders, BZK en Kadaster besproken.  In de impactanalyse zijn de plannen onder meer beoordeeld op risico’s en mogelijke wijzigingen in functionaliteiten. Gezamenlijk wordt gekeken naar maatregelen om de impact voor bronhouders en hun softwareleveranciers te beperken en een goede overgang te kunnen waarborgen. Waar mogelijk is Kadaster bezig met het toevoegen van de functionaliteiten aan LV BGT, zoals de mutatieverwerking en het voortraject van het Portaal (User eXperience).

Wie zijn er bij betrokken?

Zowel bronhouders als software leveranciers maken deel uit van de ingerichte klankbordgroep, die geïnformeerd wordt over de plannen en waar mogelijke oplossingen voor ervaren knelpunten mee worden besproken. Daarnaast zijn klankbordgroepleden geïnterviewd in het kader van de uitgevoerde impactanalyse.

Voor het portaal is er een test/focus groep samengesteld die meedoen aan de User eXperience voor het nieuwe Portaal. Zij beoordelen het concept ontwerp en doen een online enquête.

Ook is er een testgroep vastgesteld voor het automatisch berichten verkeer.  In deze testgroep is aan iedere softwareleverancier een bronhouder gekoppeld waarmee in de testfase voor dit onderdeel ketentesten kunnen worden uitgevoerd.

 Wanneer gaat een en ander plaatsvinden?

In januari 2022 wordt door de bronhouders, software leveranciers en Kadaster gesproken over het te volgen migratie scenario. Hierna kan meer informatie gegeven worden over wanneer wijzigingen gaan plaats vinden.