Kwaliteitsrapportages BGT (Tableau)

28 feb 2022

Bericht van het Kadaster

Zwerfobjecten omgekeerd

Zoals in het laatste servicebericht van het Kadaster aangegeven was, is de rapportage zwerfobjecten ‘omgekeerd’ op verzoek van de bronhouders weer terug. Deze rapportage is primair bedoeld om jouw collega bronhouder te helpen met het oplossen van zijn zwerfobjecten.

Omdat er uit deze rapportage op dit moment verder geen verplichtingen voortvloeien, is ervoor gekozen om niet de mogelijkheid te bieden uitzonderingen aan te geven.

Aanpassingen analyse Geometrieverschillen BAG-BGT

We voeren een drietal aanpassingen door om de analyse Geometrieverschillen BAG-BGT te optimaliseren.

  • De eerste aanpassing is met de run van 1 februari aangepast. Hierdoor hebben sommige bronhouders een aantal extra bevindingen gekregen. Met 1 bronhouder als uitschieter.
  • De tweede aanpassing wordt met de run van 1 maart doorgevoerd. Er is een oplossing voor situaties met panden waarin een boog voorkomt.
  • De laatste aanpassing is gepland om met de run van 1 april door te voeren. Een aantal BAG-BGT statuscombinaties worden dan uitgesloten.

Toelichting werkwijze Kwaliteitsrapportages

Op een drietal rapportages is een link opgenomen zodat je kunt lezen wat er gerapporteerd wordt en hoe je daar mee om kunt gaan, bv met een link naar het implementatieplan IMGeo2.2. Op de kwaliteitspagina’s van het SVB-BGT is voor elke kwaliteitseis en elk kwaliteitssignaal een uitgebreide beschrijving gemaakt.