Kwaliteitsrapportages BGT (Tableau)

10 jun 2022

Bericht van het Kadaster

• Publicatie van de cijfers over de maand mei
Zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben, kwamen de cijfers én de bestanden deze keer pas laat ter beschikking. Dit is veroorzaakt doordat we op de achtergrond een deel van de architectuur hebben moeten vernieuwen. We werkten namelijk nog met een kopie-database van BRAVO. Deze is nu vervangen door een aansluiting op de LV-BGT.
In de tests die we gedaan hadden, verliep deze vervanging naar wens. De praktijk bleek weerbarstiger. Ook kan het zijn dat je een net iets ander aantal signalen hebt gekregen.

• Publicatie van nieuwe cijfers
In de verschillende rapportages worden een aantal BAG-BGT vergelijkingen uitgevoerd. Om deze te kunnen uitvoeren is het nodig dat we gebruik kunnen maken van actuele BAG-gegevens. Op dit moment gebruiken we daarvoor nog een BAG-extract. Deze wordt pas op de 8e van iedere maand ter beschikking gesteld. Dit is een van de redenen dat we op dit moment de nieuwe cijfers pas na de 8e kunnen publiceren.

• Rapportage zwerfobjecten ‘omgekeerd’
Vanaf mei 2022 worden zwerfobjecten die in het Kwaliteitsdashboard BGT als uitzondering zijn gemarkeerd, niet meer getoond in deze tableau rapportage.