Kwaliteitsdashboard en kwaliteitsrapportages BGT en VerbeterdeKaart

18 apr 2022

Bericht van het Kadaster

Kwaliteitsdashboard BGT (Mijn Kadaster)

• Release 202202-01 van het BGT Kwaliteitsdashboard is op vrijdag 1 april beschikbaar gesteld. De volledige releasenotes kun je hier vinden.

• Nieuwe rapportage ‘Terugmelding niet tijdig afgehandeld (>18 maanden)
Onder het thema Terugmeldingen is deze nieuwe rapportage opgevoerd. Staat een terugmelding na 18 maanden nog op de status Nieuw, In onderzoek of Goedgekeurd, ingepland bij bronhouder, dan wordt een terugmelding getoond in het detailscherm van deze rapportage.
Met doorlooptijd wordt het moment bedoeld dat een terugmelding opgevoerd wordt (status Nieuw) tot het moment dat de terugmelding gesloten is (status Afgerond, Afgewezen of Doorgestuurd).
De werking wordt nader beschreven in de toelichting BGT kwaliteitsdashboard.


Kwaliteitsrapportages BGT (Tableau)

• Rapportage Openbare Ruimten NWB-BGT
In de werkgroep NWB-traject is afgesproken om tot eind 2021 aandacht te geven aan dit traject. Afgesproken is dat de rapportage, als archief, in de lucht wordt gehouden.

Vanaf 1 januari worden de resultaten echter via het Kwaliteitsdashboard BGT beschikbaar gesteld onder het thema ‘BAG-BGT vergelijkingen’ via de analyse ‘BGT-ORL ontbreekt’.
Het verschil met het NWB-traject is dat hier alle verschillen getoond worden. Dus ook die van de Openbare Ruimten die na 2018 zijn vastgesteld. Deze waren tot nu toe niet meegenomen in het NWB-project.

• Aanpassingen analyse Geometrieverschillen BAG-BGT
We hebben een drietal aanpassingen doorgevoerd om de analyse Geometrieverschillen BAG-BGT te optimaliseren.
– De laatste aanpassing is met de run van 1 april doorgevoerd. Een aantal BAG-BGT statuscombinaties worden nu uitgesloten.


VerbeterdeKaart

• Op 15 februari is naast de Terugmelding Beheerapplicatie ook de Bronhouder API in gebruik genomen (zie https://www.kadaster.nl/-/terugmeldingen-beheren-met-nieuwe-applicatie-en-api). Meldingen komen sinds kort ook vanuit een andere applicatie (namelijk de GeoBGT MMS Export Tool van RVO). Daarmee heeft deze API een eerste actieve gebruiker.
Dat een aantal bronhouders problemen heeft ondervonden met het in gebruik nemen van de Terugmelding Beheerapplicatie, heeft er mogelijk toe geleid dat het aantal terugmeldingen dat op 1 april de status ‘Nieuw’ heeft wat is gestegen. Er is eind maart een signaal in de nieuwe Terugmelding Beheerapplicatie toegevoegd die bronhouders attendeert op het feit dat terugmeldingen te lang op ‘Nieuw’ staan.