Jaarplan kwaliteit BGT 2023

12 dec 2022

Het jaarplan kwaliteit BGT is gepubliceerd. Je vindt daarin de geldende kwaliteitsnormen en hoe die worden gemeten. Daarnaast zijn er specifieke jaardoelen op het gebied van kwaliteit, ook wel ‘kwaliteitsprioriteiten’ genoemd. Die zijn samengesteld door (een afvaardiging van) beleidsverantwoordelijke, toezichthouder, bronhouders en afnemers. Voor 2023 is dat het aanpakken van de verschillen in pandgeometrie tussen BAG en BGT. DiS Geo merkt dat de landelijk afgesproken kwaliteit achterblijft, maar dat gebruikers wel veel waarde hechten aan deze gegevens. Vandaar dat de BGT-bronhouders gevraagd worden om hier met voorrang aan te werken.