Implementatieplan IMGEO2.2.

16 jun 2020

Wijzigingen IMGEO2.2.

In de vergadering van 5 maart 2020 heeft de regieraad besloten dat de in IMGEO 2.2 voorgestelde wijzigingen voor 1 maart 2022 gerealiseerd moeten zijn door de bronhouders. Het betreft de wijzigingen die ‘boven de streep’ uitkwamen in de besluitvorming. De wijzigingen die doorgevoerd worden, zijn te vinden in het wijzigingsdocument.

Implementatie IMGEO2.2.

Nu er ook een implementatieplan is, weten bronhouders hoe ze de wijzigingen door moeten voeren. Per voorstel worden een aantal vragen beantwoord: wat de oude en nieuwe regel is, wat het probleem was, wat je (niet) moet doen, wie het moet doen, hoe je het moet uitvoeren, op welke zaken je moet letten, om welke objecten het gaat, welke deadline eraan zit en waarom we dit voorstel implementeren. Het volledige implementatieplan vind je hier: Implementatieplan IMGEO2.2.

Samenvatting van de voorstellen 

Toelichting
  • Centraal signaleren: wil zeggen dat het SVB-BGT per bronhouder een werklijst maakt waar de te behandelen objecten opgesomd worden
  • Decentraal oplossen: wil zeggen dat de bronhouder de werklijsten doorloopt en de objecten aanpast
  • n.v.t.: wil zeggen dat er geen impact is voor de bronhouder. De bronhouder krijgt geen werklijst om door te lopen. De wijziging heeft alleen effect op nieuwe objecten. Er is geen prioriteit en geen planning aangegeven bij dit voorstel
  • : bij deze wijziging is er voor de bronhouder geen impact, voor de keten is er wel impact. Deze wordt in een aparte notitie nader uitgewerkt en aan de stuurgroep voorgelegd ter besluitvorming