IMGeo mijlpalen bijna gehaald!

13 sep 2022

Met de laatste aanscherpingen van de criteria en de cijfers van begin september 2022 kunnen we stellen dat we er bijna zijn wat betreft de IMGeo mijlpalen!

  • Er zijn nu geen bronhouders meer met meer dan 5 duikers op een onjuiste relatieve hoogte. Deze IMGeo mijlpaal is dus gehaald!
  • Van de overige scheidingen resteert nog één bronhouder met 5 objecten.
  • Van de verder op te delen particuliere erven zijn er nog maar 31. Dit is slechts 1,2% van het totaal.
  • En van de bossen die administratief verschillen met de BRT resteren er nog 374. Dit is slechts 0,6% van het totaal.

Bij deze laatste categorie hebben een paar bronhouders al aangegeven dat ze de BGT-bossen afgelopen jaar gecontroleerd hebben en dat die juist zijn. Deze zijn alleen nog niet als uitzondering opgevoerd. Als dit wel wordt gedaan, dan komt het aantal resterende bosobjecten onder de 100.

Ook bij de andere twee kwaliteitsprioriteiten voor dit jaar, terugmeldingen en vergelijking pandgeometrie BAG-BGT, worden de cijfers beter. De kwaliteitsrapportages over terugmeldingen geven ten aanzien van de 5 werkdagen-termijn nog wel wat schommelingen, maar zeker de laatste maanden wordt dit procentueel beter, met als topper 96% op tijd in de afgelopen maand augustus. Daarnaast wordt ook het aantal terugmeldingen dat langer dan 18 maanden open staat gelukkig lager.

Tot slot wordt ook het aantal panden dat qua geometrie in BAG en BGT verschilt ook steeds lager. Hierbij wordt gerekend met het criterium dat 95% van het BGT-pand binnen het BAG-pand moet liggen. Procentueel is dit maar 1% van het totaal maar het blijft met ruim 100.000 panden nog steeds een fors aantal, waar nog flink aan gewerkt moet worden.

Overigens wordt opgemerkt dat bij deze signalering over verschil pandgeometrie incidenteel sprake kan zijn van een terechte uitzondering, maar dat hiervoor geen gebruikelijke knop beschikbaar is. Omdat dit naar verwachting weinig voorkomt, kan een eventuele uitzondering hiervoor via email worden gemeld bij Frank.Krijgsman@kadaster.nl