IMGeo 2.2: aanscherping inwinregels

02 jul 2020

 

Op 1 juli is IMGeo 2.2 gepubliceerd. In IMGeo 2.2 zijn de inwinregels aangescherpt. Deze zijn per direct van kracht voor de bijhouding van de BGT. Voor de bestaande inhoud van de BGT geldt een overgangsperiode tot 1 maart 2022 om de gegevens in lijn met de aangescherpte afspraken te brengen.  

Door: Geonovum

 

Aan de hand van de IMGeo-standaarden houden gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk gedetailleerde informatie bij over de inrichting van Nederland. Deze informatie komt landelijk bij elkaar in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Van heel Nederland vind je daarin de wegen, water, groen en bebouwing in terug. Aanvullend kunnen bronhouders in de BGT ook specifieke inrichtingselementen vastleggen, zoals bijvoorbeeld de locaties van lichtmasten en afvalbakken.

Meer uniformiteit

De nieuwe versie van IMGeo heeft geen gevolgen voor de software die bronhouders gebruiken. In IMGeo 2.2 zijn met name de inwinregels scherper geformuleerd. Deze zorgen voor meer uniformiteit in de BGT. Zo wordt bijvoorbeeld het buitengebied voortaan beter vastgelegd in de BGT. Bronhouders moeten er onder meer voor zorgen dat bossen nauwkeuriger worden vastgelegd. Hetzelfde geldt voor grotere particuliere terreinen. Een andere aanpassing is het opnemen van opslagtanks voor energie, zoals gastanks en buurtbatterijen. Belangrijke drijfveer achter deze aanpassingen is het gebruik van de BGT door hulpdiensten. Zij hebben grote behoefte aan een goed beeld van de omgeving in het geval van een calamiteit.

De Regieraad BGT heeft in maart 2020 ingestemd met de opzet van IMGeo 2.2. Tijdens de consultatie van IMGeo in 2019 zijn ook wensen geuit die de structuur van het informatiemodel raken. Deze voorstellen worden opgepakt parallel aan de gedachtevorming over een “Objectenregistratie” van de bestaande geo-basisregistraties in het kader van Doorontwikkeling in Samenhang (DiS Geo).

Bekijk de IMGeo 2.2 documentatie

Implementatie IMGEO2.2

Door het SVB-BGT is een implementatieplan gemaakt voor IMGeo 2.2. Hierin staat hoe bronhouders de wijzigingen door moeten voeren. Per voorstel worden een aantal vragen beantwoord: wat de oude en nieuwe regel is, wat het probleem was, wat je (niet) moet doen, wie het moet doen, hoe je het moet uitvoeren, op welke zaken je moet letten, om welke objecten het gaat, welke deadline eraan zit en waarom we dit voorstel implementeren.