GGB en SVB organiseerde gezamenlijke themasessie: Missing Maps

08 mrt 2022

Missing Maps is een open samenwerkingsproject van het Rode Kruis en Artsen Zonder Grenzen waarin vrijwilligers kwetsbare plaatsen in ontwikkelingslanden in kaart brengen, zodat (lokale) NGO’s deze kaarten en gegevens kunnen gebruiken om beter te reageren op crises die deze gebieden raakt. Hierdoor missen hulpverleners geen informatie om waardevolle beslissingen te nemen voor hulpverlening.

Koos Krijnders en Ries Visser nemen jullie mee in deze mooie actie om kwetsbare gebieden in kaart te brengen. In het licht van de gebeurtenissen in Oekraïne een manier om zelf een bijdrage te leveren aan humanitaire acties.

Link naar Missing Maps themasessie met presentatie en video op YouTube