Functie ‘Uitzonderingen’ voor rapportage Zwerfobjecten

24 feb 2022

Bericht van het Kadaster

Het is nu ook mogelijk om voor de rapportage ‘Zwerfobjecten’ een specifieke bevinding te markeren als een uitzondering. Het gaat dan om een situatie waar blijkt dat het resultaat niet thuishoort binnen de rapportage, omdat het een juiste (toegestane/afgesproken) situatie betreft.

Bij het plaatsen van een uitzonderingsmarkering wordt u verplicht om een beknopte toelichting op te geven over de reden van de uitzondering.

De werking wordt nader beschreven in par 2.3 ‘Detailinformatie objecten van een rapportage’ onder de kop ‘Uitzonderingsmarkeringen’ van de toelichting BGT kwaliteitsdashboard.