ENSIA-vragenlijsten voor BGT voor 31 december beantwoorden

17 okt 2023

Bericht van het ENSIA-team

In de ENSIA-tool zijn de vragenlijsten voor de BGT beschikbaar. Deze moeten voor 31 december beantwoord en ingeleverd worden. Start hier op tijd mee!

ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en is ontstaan uit de wens om via 1 portaal verantwoording af te kunnen leggen aan de verschillende toezichthouders over meerdere stelsels (DigiD, BRP, Reisdocumenten, Suwinet, BAG, BGT en BRO). In lijn hiermee gebruiken gemeenten en niet-gemeentelijke bronhouder ENSIA voor de verantwoording over de basisregistraties BAG (alleen gemeenten), BGT en BRO. Voor de verantwoording heeft de stelselhouder BZK/DGBRW vragenlijsten opgesteld die in de periode juli tot en met december beantwoord en ingeleverd moeten worden. In de vragenlijst voor dit verantwoordingsjaar (2023) heeft de toezichthouder een aantal vragen gewijzigd, toegevoegd of laten vervallen. In de vragenlijst is dit makkelijk te herkennen door in de vragenlijst op de knop “Kolommen” te klikken en de kolom “Antwoord vorig jaar” aan te vinken. Als er geen antwoord van vorig jaar wordt getoond, weet u dat die vraag is gewijzigd of toegevoegd.

Nadat een vragenlijst is ingeleverd kan vanaf 1 januari 2024 de definitieve verantwoordingsrapportage worden gedownload en aangevuld door de domeindeskundigen. Let wel: alleen als een vragenlijst is ingeleverd (hier is een aparte knop voor!) kan deze rapportage in ENSIA worden verwerkt. Doet u dit niet, dan moet u buiten ENSIA om verantwoording afleggen aan BZK/DGBRW.

Voor vragen over het gebruik van de ENSIA-tool of het proces kunt u terecht bij het ENSIA-team. Dat kan op twee manieren: per e-mail via ensia@vng.nl of telefonisch tussen 09:00 – 17:00 op 070- 250 2400. Voor inhoudelijke vragen over de vragenlijst kunt u terecht  bij de toezichthouder. Deze is te bereiken op het e-mailadres toezichthouder-bag-bgt-bro@minbzk.nl.