ENSIA-jaarcyclus 2021

13 jan 2021

De ENSIA-jaarcyclus is voor de 2021-ronde vernieuwd voor de BAG, BGT en BRO. De verantwoording gaat met ingang van 2021 over het kalenderjaar en niet meer van 1 juli tot 1 juli. Daarnaast loopt het tijdvak voor de vragenlijst van 1 januari tot 1 juli, is het de bedoeling dat in juli de vragen worden ingevuld via de ENSIA-tool en kan de rest van het jaar worden gebruikt om eventuele knelpunten op te lossen. In hoeverre dat is gelukt, kan dan meegenomen worden in de bestuurlijke verantwoordingsrapportage die begin 2022 wordt ingediend. In de instructievideo die je hieronder kan bekijken neemt DiS Geo je mee in de veranderde ENSIA-jaarcyclus 2021.