ENSIA 2021

29 sep 2021

Inmiddels loopt de ENSIA 2021-ronde. Vanaf 1 juli tot en met 31 december is het mogelijk om in de vernieuwde ENSIA-tool de vragenlijsten BAG, BGT en BRO in te vullen en in te dienen. De belangrijkste wijziging is de aanpassing van de jaarcyclus, waarbij het advies is om de vragenlijst al in juli in te vullen in de tool en nog niet in te dienen (waarbij v.w.b. de actualiteit naar de eerste zes maanden uit het kwaliteitsdashboard moet worden gekeken), eventuele verbeteringen in de tweede helft van het jaar door te voeren en in december indien van toepassing de antwoorden in de tool bij te werken en vervolgens in te dienen (waarbij v.w.b. de actualiteit naar de eerste elf maanden uit het kwaliteitsdashboard moet worden gekeken). De uiterste inleverdatum voor de vragenlijsten blijft 31 december.

Omdat de verantwoordingsrapportages deels geautomatiseerd gevuld worden vanuit de ingediende vragenlijsten, is het belangrijk dat dat gebeurt over het hele kalenderjaar (en qua dashboardgegevens de eerste elf maanden), omdat anders eventuele verbeteringen in het tweede halfjaar niet worden meegenomen in de verantwoording. De uiterste inleverdatum voor de verantwoordingsrapportages blijft 31 april.