Doorontwikkeling IMGeo objectenhandboek

18 apr 2022

Vorig jaar heeft Geonovum het IMGeo objectenhandboek geëvalueerd met bronhouders en (BOR-)gebruikers. Hier zijn een aantal verbetersuggesties uitgekomen die we in de eerste helft van 2022 gaan doorvoeren in het objectenhandboek. Zo zal er een vraag-antwoord van de meest gestelde vragen aan de IMGeo helpdesk worden opgenomen en worden er meer foto’s en voorbeelden toegevoegd. Ook zullen er aanvullende afbakeningsregels met bronhouders en gebruikers worden opgesteld om de BGT uniformer en beter te kunnen afbakenen. Wie verbetersuggesties heeft kan die doorgeven aan imgeo@geonovum.nl. Geonovum overlegt nog met SVB-BGT over de afstemming met de bronhouders. Met de doorontwikkeling van het IMGeo objectenhandboek willen we bereiken dat de BGT makkelijker maakbaar wordt voor bronhouders en door een hogere kwaliteit/uniformiteit de BGT beter bruikbaar wordt voor gebruikers.