Communicatie aangaande wijzigingen IMGEO 2.2 inzake plaatsbepalingspunten door LVBGT

09 dec 2021

Het wijzigingsvoorstel IMGEO2.2. bevat het onderdeel: schrappen van redundante plaatsbepalingspunten (zie: https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/wijzigingsvoorstel/#schrappen-redundante-plaatsbepalingspunten). Dit betekent onder meer dat alleen via BRAVO gefilterde plaatsbepalingspunten nog worden vastgelegd in de LV BGT. In de LV BGT zelf is de volledigheidscontrole op plaatsbepalingspunten inmiddels uitgezet. Tot slot worden alle redundante plaatsbepalingspunten in de LV BGT geschoond. Dit betekent dat alle plaatsbepalingspunten met de inwinningsmethode ‘digitaliseren’, ‘scannen’, ‘bouwtekening’, ‘geconstrueerd’ of ‘transitie’ en alle plaatsbepalingspunten die niet horen bij een goed-idealiseerbaar object dan niet meer beschikbaar zijn.

Door deze wijziging treden er een aantal situaties op:

  1. Bronhouders kunnen leveringen aan BRAVO aanbieden met alleen plaatsbepalingspunten. Door het toepassen van de filtering kan het voorkomen dat een “lege” levering ontstaat. Eem “lege” levering zal worden afgekeurd door de LV-BGT. Vanuit het OOB is het advies gegeven deze levering dan niet af te keuren en hiervoor geen software aanpassingen aan bronhouderkant te doen. Het OOB vindt dat leveringen in principe zowel objecten als plaatsbepalingspunten zouden moeten bevatten.
  2. In de transitiefase hebben bronhouders wellicht de inwinningsmethode van plaatsbepalingspunten op transitie gezet terwijl deze mogelijk wel terrestrisch, fotogrammetrisch, uit laser of uit panoramabeelden zijn ingewonnen. Deze plaatsbepalingspunten worden nu geschoond.
  3. Door de filtering en schoning kunnen er plaatsbepalingspunten, gegeven het uitgangspunt van IMGEO 2.2., van goed-idealiseerbare objecten verdwijnen. Het kan dus voorkomen dat u vanuit kwaliteitsoogpunt, of hierom gevraagd wordt door gebruikers van de BGT, plaatsbepalingspunten van goed-idealiseerbare objecten gaat aanleveren, die voldoen aan de IMGEO 2.2. criteria.

Er is besloten om voor de hierboven genoemde situaties de impact voor bronhouders te bepalen. En aan de hand van de bepaalde impact een oplossingsrichting te kiezen met minimale impact voor de bronhouders.

Het bepalen van de impact gebeurt aan de hand van een paar vragen die we jullie bij deze stellen.

Graag reageren uiterlijk 17 december zodat we voor de Kerst de uitkomsten kunnen bespreken om tot een oplossingsrichting te komen.

De vragen zijn:

  1. Doet u momenteel leveringen aan de LV met alleen plaatsbepalingspunten? Ja/Nee
    1. Zo ja, hoeveel per jaar?
    2. Met welke reden?
  2. Heeft u plaatsbepalingspunten met de inwinningsmethode transitie waarvan u weet dat deze terrestrisch, fotogrammetrisch, uit laser of uit panoramabeelden zijn ingewonnen? Ja/Nee
  3. Bent u van plan om in de toekomst losse leveringen met alleen plaatsbepalingspunten conform wijzigingsvoorstel IMGEO 2.2 aan te leveren?

Reacties s.v.p. sturen naar: secretariaat@svb-bgt.nl.