Bronhoudersoverleg over de BGT-community – door Heidi van der Vloet

15 feb 2021

Met de afbouw van het bureau SVB-BGT neemt het BronhoudersOverleg (BO) de aansturing van de community over en graag informeert het bronhoudersoverleg jullie over hoe we dat vorm gaan geven. In het bronhoudersoverleg is vanuit elk van de bronhoudersorganisaties één vertegenwoordiger aanwezig, die haar of zijn achterban vertegenwoordigt.​ Op deze plek zullen de leden van het bronhoudersoverleg zich de komende tijd een voor een nader introduceren en hierbij bijt Heidi van der Vloet, voorzitter van het bronhoudersoverleg, het spits af. 

Hallo Collega’s,

Ik ben Heidi van der Vloet, voorzitter van het bronhoudersoverleg, als onderdeel van mijn functie: coördinator Geo bij de gemeente Eindhoven. Gemeentelijke collega’s kennen mij ook als regio-coördinator in het Gemeentelijk Geo Beraad. De afgelopen jaren was het bronhoudersoverleg vaak op de achtergrond en in landelijke overleggen actief en de komende tijd zullen we wat meer naar voren treden om te zorgen dat alles goed verloopt binnen de community.

Allereerst wil ik benadrukken dat het juist dankzij de hechte samenwerking tussen bronhouders onderling en met hun leveranciers, het Kadaster en het Ministerie van BZK is, dat de BGT tot stand is gekomen en zo actief wordt onderhouden. Die hechte samenwerking willen we graag zo houden, want het belang van de BGT als basisregistratie neemt alleen maar toe. Het is van groot belang dat we elkaar blijven ontmoeten, kennis blijven delen en elkaar ondersteunen in het bijhouden van de BGT. Ontmoeting is daarin een belangrijk gegeven, of het nu fysiek is (wat we hopelijk snel weer kunnen realiseren) of digitaal. 

Een eerste aanspreekpunt in elke regio

Nu de regisseurs vertrokken zijn, is onze eerste prioriteit dat in elke regio een centraal punt aanwezig is, dat de regio bij elkaar roept om het onderlinge gesprek op gang te houden en eventuele vragen die in de regio leven onderling op te lossen. Daarnaast zullen we je vanuit de landelijke overleggen voorzien van informatie over nieuwe ontwikkelingen en vragen die op ons afkomen.

Zoals je weet, zijn we concreet aan het zoeken naar twee personen in elke regio, die elk een halve dag per maand beschikbaar zijn:

  • Een ‘samenroeper’ die affiniteit heeft met de BGT en competenties heeft om bijeenkomsten te organiseren en te leiden of inhoudelijk een bijdrage te leveren.
  • Een ‘aanspreekpunt’, een medewerker die makkelijk contacten legt, inhoudelijk goed op de hoogte is van de BGT en het stelsel van basisregistraties.

Voor de praktische kant van deze bijeenkomsten is er ondersteuning vanuit het landelijk secretariaat, dat binnenkort ingericht wordt.

Uiteraard hopen we dat er voldoende mensen een deel van hun tijd hiervoor beschikbaar willen stellen, zodat we snel weer kunnen samenkomen.

Landelijk secretariaat en communicatietaken door VNG-Realisatie

Dit landelijk secretariaat wordt ingericht met capaciteit vanuit VNG-Realisatie. Naomi Himmelreich, die tot nu toe de nieuwsbrief verzorgde vanuit het bureau SVB-BGT, draagt haar communicatietaken aan dit secretariaat over.

Tot slot zijn BO en het Operationeel Overleg Bronhouders bezig met het verdelen van taken en het organiseren van onze samenwerking. In een volgende nieuwsbrief hopen we jullie daar meer over te vertellen. Mocht je vragen of tips hebben, of wil je jezelf aanmelden als mogelijke samenroeper of aanspreekpunt, schroom dan niet om dat te melden via info@svb-bgt.nl.

Ik heb vertrouwen in de kracht van de BGT community en kijk ernaar uit je weer te kunnen ontmoeten tijdens een regionale of landelijke bijeenkomst!

 

Tot ziens,

Heidi van der Vloet