Bronhoudergebied Noord-Brabant

25 jun 2021

Voor alle bronhouders in en rakend aan de provincie Brabant.

Provincie Noord-Brabant heeft een link (service) aangemaakt die het geografisch bronhoudersgebied van de provincie laat zien.
De bronhouders kunnen de link in hun BGT beheerpakket of GIS pakket inlezen.
Provincie Noord-Brabant biedt deze service aan ter ondersteuning van uw mutatieproces BGT.
De data wordt dagelijks geüpdatet, zodat duidelijk wordt waar u het bronhoudergebied van de provincie raakt.
In geval een situatie onduidelijk is of wanneer er grote wijzigingen zijn graag contact opnemen met Lex ter Schiphorst van de provincie Noord-Brabant.
WFS service: https://atlas.brabant.nl/arcgis/services/PNB_DTB/MapServer/WFSServer?
En
WMS service: https://atlas.brabant.nl/arcgis/services/PNB_DTB/MapServer/WmsServer?

Voor degenen die zonder beheer- of Gis pakket de data willen inzien, kunnen de volgende link gebruiken in de browser:
https://atlas.brabant.nl/arcgis/rest/services/PNB_DTB/MapServer

Vooral de “Grens beheer en onderhoud” (rood/gele lijn) moet men goed in de gaten houden.