BRAVO Portaal upgrade afgerond

29 jun 2021

Op 14 juni is versie van Bravo 21.2. live gegaan maar niet zonder slag of stoot.
Dit is de laatste release van Bravo onder beheer van de SVB-BGT.
In deze release is de onderliggende technologie van een upgrade voorzien waardoor BRAVO in technisch goede staat overgedragen kan worden naar Kadaster nadat het SVB-BGT zijn beheertaken per 1 juli 2021 beëindigd heeft.
Helaas zijn er de eerste twee weken nog wel wat kinderziektes. Parallel hieraan en niet-gerelateerd aan de upgrade zijn er storingen geweest. Het team van SVB-BGT samen met Transfer Solutions hebben die restpunten bijna allemaal afgehandeld. Er blijft een enkel nazorgpunt en een aantal zaken die onder regulier beheer vallen.
Wij blijven hierover rechtstreeks communiceren met de bronhouder die een probleem gemeld heeft.