Bericht van het Kadaster

10 nov 2022

SVB2BGT: Verkleinen aantal karakters bij het veld omschrijving bij machtigingen.

Bronhouders kunnen leveranciers machtigen om leveringen namens de bronhouder te doen. Hiervoor kan een machtiging in BRAVO worden aangemaakt. Voor het project SVB2BGT is een wijziging voorzien. Het veld omschrijving bij de machtigingen zal verkleind worden naar 40 karakters.

Om de overgang zo makkelijk mogelijk te laten verlopen voor een ieder, willen we alle bronhouders bij het opvoeren van nieuwe machtigingen nu al verzoeken hier rekening mee te houden. Dus bij het aanmaken van nieuwe machtigingen in BRAVO graag het veld Omschrijving beperken tot 40 karakters.

Op deze wijze hoeven er tijdens de feitelijke overgang van BRAVO naar de LV-BGT geen teksten ingekort te worden. Bronhouders die in de huidige situatie deze lengte bij het veld Omschrijving overschreden hebben, hebben hierover reeds een mailing ontvangen.