Aanpassingen in Tableau vanaf januari 2023

12 dec 2022

Bericht van het Kadaster

Aanleiding
De huidige indeling van de verschillende BGT Tableau rapportages is in de loop van de tijd ontstaan. Een deel van de analyses komt nog voort uit de opbouwfase (“Rapportage Datakwaliteit BGT”). Andere rapportages zijn ontstaan als gevolg van specifieke trajecten (“Rapportage IMGeo 2.2” en “Rapportage Openbare ruimten NWB-BGT”) of als gevolg van kwaliteitsprioriteiten (“Rapportage BGT-BAG”). De rest van de rapportages is ontstaan omdat het inbouwen van deze rapportages in het kwaliteitsdashboard op de korte termijn niet mogelijk was (Rapportage Zwerfobjecten omgekeerd” en “Rapportage Terugmeldingen BGT”).
Bronhouders moeten daardoor op dit moment verschillende rapportages raadplegen. Bovendien blijkt uit de huidige rapportages onvoldoende welke analyses betrekking hebben op kwaliteitseisen (waarbij verschillen niet zijn toegestaan) en welke op kwaliteitssignalen (waarbij er sprake kan zijn van een onjuistheid in de registratie). Het inbouwen van alle rapportages in het kwaliteitsdashboard is op de korte termijn niet mogelijk. Bronhouders hebben daarom aangegeven stappen te willen zetten in het verbeteren van de bruikbaarheid van de rapportages. In de afgelopen periode hebben Kadaster en SVB-BGT samen gewerkt aan een nieuwe opzet. De deelnemers aan het kwaliteitsoverleg BGT bronhouders hebben die vervolgens uitgeprobeerd. Vanaf januari 2023 zal deze voor iedereen beschikbaar komen.

Wat gaat er veranderen?
Alle rapportages worden samengebracht in één nieuwe kwaliteitsrapportage. In deze rapportage kan een bronhouder zelf aangeven of hij de cijfers over de kwaliteitseisen of de kwaliteitssignalen wil zien. Voor zowel de kwaliteitseisen als de kwaliteitssignalen geldt dat de indicatoren daarbinnen logischer zijn geordend. Zo zijn de verschillende indicatoren over openbare ruimten bij elkaar gezet. Ook biedt de nieuwe rapportage de mogelijkheid om te bekijken welke uitzonderingen een bronhouder heeft aangemeld. De volgende schermafdruk van de testversie van de nieuwe kwaliteitsrapportage geeft alvast een eerste indruk van hoe dit eruit ziet:

Er zijn een aantal bestaande indicatoren die in de komende periode nog worden vernieuwd. Deze zijn voorlopig nog onder “indicatoren” opgenomen. Op termijn zal deze categorie verdwijnen. Een aantal indicatoren keren sowieso niet terug, zoals de meeste indicatoren uit het IMGeo 2.2 traject. Naast deze nieuwe rapportage blijft (voorlopig) alleen nog de kwaliteitsrapportage “Terugmeldingen BGT” bestaan. Het opnemen van de informatie uit deze rapportage in de nieuwe rapportage neemt wat meer tijd in beslag. Aan het kwaliteitsdashboard BGT zal voorlopig niets veranderen.