Afronding traject IMGeo 2.2

07 jul 2022

Het Tactisch Overleg BAG/BGT heeft positief geadviseerd over het voorstel van SVB-BGT over de afronding van het IMGeo 2.2 traject. Daarmee komt het einde in zicht van een traject waarin bronhouders succesvol een groot aantal aanpassingen in de BGT hebben doorgevoerd. Hieronder geven we aan wat dit voorstel is en wat het concreet voor bronhouders betekent.

Waarom een voorstel tot afronding van IMGeo 2.2?
Op 1 april 2022 moesten de BGT bronhouders alle IMGeo 2.2 mijlpalen hebben afgerond conform de afspraken uit 2020 over de invoering ervan. Voor 2022 is de afronding van IMGeo 2.2 bovendien één van de kwaliteitsprioriteiten voor de BGT. De bronhouders hebben deze deadline niet volledig gehaald. Wel zijn de verschillen enorm afgenomen:

Op basis van signalen van bronhouders heeft SVB-BGT geconstateerd dat resterende aantallen onder meer worden veroorzaakt door onvoldoende scherpe afspraken over een aantal IMGeo 2.2 indicatoren. Om te voorkomen dat er als gevolg hiervan een continu doorlopend IMGeo 2.2 traject ontstaat, heeft SVB-BGT voorgesteld om tot aangescherpte afspraken over deze indicatoren en daarmee tot afronding van het IMGeo 2.2 traject te komen. Bronhouders kunnen hun aandacht dan gaan richten op het werken aan de andere kwaliteitsprioriteiten. Het Tactisch Overleg BAG/BGT heeft positief over de aangescherpte afspraken geadviseerd. Ook de toezichthouder is akkoord met de aangescherpte afspraken.Wat zijn de aangescherpte afspraken rondom IMGeo 2.2?
Afgesproken is dat het traject IMGeo 2.2 (en daarmee deze kwaliteitsprioriteit 2022) is afgerond op het moment dat (op basis van hetgeen is opgenomen in de Landelijke Voorziening BGT):

  • ten aanzien van de indicatoren “bossen” en “grote erven” alle verschillen zijn beoordeeld die uiterlijk op 1 juli 2020 zijn toegevoegd aan de IMGeo 2.2 rapportage over de voortgang van deze indicator (en deze zo nodig zijn aangepast in de BGT);
  • ten aanzien van de indicator “scheidingen” alle objecten met de classificatie “OverigeScheiding” zijn omgezet of afgevoerd (overeenkomstig de eerder gemaakte afspraken);
  • alle bronhouders die op 1 april 2022 nog meer dan 5 gevallen hebben openstaan op de indicator “duikers” deze hebben teruggebracht tot 5 gevallen of minder (waarna de rest van de verschillen als regulier werk door de bronhouders later alsnog wordt opgelost).

Daarnaast is afgesproken dat bronhouders als collectief en in samenwerking met andere partijen de mogelijkheden gaan onderzoeken om het ontstaan van nieuwe gevallen blijvend te voorkomen.Wat betekent dit voor bronhouders?
Als bronhouder wordt concreet het volgende van je verwacht:

  • Werk voor de indicator overige scheidingen alle resterende aantallen in de Tableau rapportage IMGeo 2.2 weg. Met de meeste bronhouders die dit aangaat is intussen vanuit het secretariaat van SVB-BGT contact geweest om afspraken te maken over de afronding.
  • Werk voor de indicator duikers de fouten weg totdat er sprake is van maximaal 5 onjuistheden (maar bij voorkeur natuurlijk alle fouten) in de Tableau rapportage IMGeo 2.2. Ook met de meeste van deze bronhouders is intussen vanuit het secretariaat van SVB-BGT contact geweest om afspraken te maken over de afronding.
  • Beoordeel alsnog voor de bossen en grote erven in elk geval alle verschillen in de Tableau rapportage IMGeo 2.2 met een constateringsdatum van 1 juli 2020 of eerder. De bronhouders die dit betreft zullen hierover binnenkort ook nog specifiek vanuit het secretariaat SVB-BGT worden benaderd.

De verplichting tot beoordeling van de verschillen voor bossen en grote erven bestaat niet voor alle verschillen met een latere constateringsdatum dan 1 juli 2020. Het staat bronhouders uiteraard wel vrij om ook deze recentere verschillen alsnog te beoordelen (en deze op te lossen dan wel als uitzondering te markeren als er geen sprake is van een fout in de BGT).

Tussen Kadaster (BRT) en SVB-BGT (BGT) zullen in de komende periode nog praktische werkafspraken worden gemaakt over de wijze waarop we in de toekomst willen omgaan met verschillen tussen de BRT en de BGT rondom bossen en grote erven. Dan zal ook worden bekeken wat we doen met de resterende verschillen rondom bossen en grote erven. Hierover volgt naar verwachting later dit jaar meer informatie.Nog vragen over de afronding van het traject IMGeo 2.2?
Als je nog vragen hebt over de afronding van het traject in het algemeen of over de specifieke afronding voor jou als bronhouder, dan kun je een email sturen aan secretariaat@svb-bgt.nl. Graag in het onderwerp “Afronding IMGeo 2.2” vermelden.