Advies omgang COVID-19 data

26 apr 2022

In de Corona periode is op verzoek van BZK op vrijwillige basis data aangeleverd door BGT bronhouders om bij te dragen aan het managen van de Corona-crisis. Het betrof speeltoestellen, speeltuinen, sportterreinen, hondenuitlaatplaatsen en parken. Mede op verzoek van enkele bronhouders is navraag gedaan of deze informatie nog steeds gebruikt wordt. Aan de interbestuurlijke tafels is navraag gedaan, maar daar is niet naar voren gekomen dat er nog specifieke behoefte is aan deze data. Aangezien deze vrijwillig door een aantal bronhouders is aangeleverd, kan de bronhouder zelf beslissen of hij de data laat staan of niet. Als de bronhouder de data laat staan dan gelden dezelfde regels ten aanzien van kwaliteit en actualiteit als voor andere plustopografie. SVB-BGT adviseert de achterban de COVID-19 informatie uit de Landelijke voorziening te verwijderen als deze niet actueel gehouden wordt. Dit om te voorkomen dat afnemers verouderde data gebruiken.