Aanpassingen in kwaliteitsrapportages

13 apr 2023

Bericht van het Kadaster

 

Terugmeldingen

De rapportage terugmeldingen is vernieuwd met 4 indicatoren. Voor de maand april worden de cijfers in een aparte rapportage getoond. Vanaf 1 mei is het de bedoeling om de aantallen over te nemen in de BGT Kwaliteitsrapportage. Hierna hebben we dan nog maar 1 rapportage in de Tableau-omgeving.

Kwaliteitseis: Terugmeldingen worden op tijd in behandeling genomen

Indicator 1: Terugmeldingen waarvan de uiterste datum van in behandeling nemen in de rapportageperiode is overschreden

Van de terugmeldingen waarvan de verstrijkdatum (5 werkdagen na registratie) binnen de rapportageperiode (een maand of de ENSIA-periode) ligt, wordt bepaald of de terugmelding in behandeling is genomen. Het percentage wordt berekend door dit aantal af te zetten tegen alle terugmeldingen waarvan de verstrijkdatum in die rapportageperiode ligt.

Rekenvoorbeeld percentage: stand 1 maart 2023 geeft de cijfers weer van de maand februari 2023

Rapportage = (terugmeldingen waarvan de verstrijkdatum in februari 2023 ligt en die in behandeling zijn genomen) / (alle terugmeldingen waarvan de verstrijkdatum in februari 2023 ligt)

Indicator 2: Alle terugmeldingen die op de peildatum niet op tijd in behandeling zijn genomen (werkvoorraad)

Van de terugmeldingen waarvan de verstrijkdatum (5 werkdagen na registratie) is overschreden, wordt bepaald of de terugmelding in behandeling is genomen. Het percentage wordt berekend door dit aantal af te zetten tegen alle terugmeldingen waarvan de verstrijkdatum is overschreden. NB: Het percentage is bij deze indicator iets minder relevant, omdat het goedpercentage elke maand licht zou moeten stijgen (zij het waarschijnlijk ver achter de komma). Zodra het daalt is dit dan een signaal dat er mogelijk iets aan de hand is.

Rekenvoorbeeld percentage:

Stand 1 maart 2023 geeft de cijfers weer van de maand februari 2023

Rapportage = (terugmeldingen waarvan de verstrijkdatum voor 1 maart 2023 ligt en die in behandeling zijn genomen) / (alle terugmeldingen waarvan de verstrijkdatum voor 1 maart 2023 ligt)

Kwaliteitseis: Terugmeldingen worden binnen de actualiteitseisen van de BGT afgehandeld

Indicator 1: Terugmeldingen waarvan de uiterste datum van afhandeling in de rapportageperiode is overschreden

Van de terugmeldingen waarvan de verstrijkdatum (18 maanden na registratie) in de rapportageperiode (een maand of de ENSIA-periode) ligt, wordt bepaald of de terugmelding is afgehandeld of afgewezen. Het percentage wordt berekend door dit aantal af te zetten tegen alle terugmeldingen waarvan de verstrijkdatum in die rapportageperiode ligt.

Rekenvoorbeeld percentage:

Stand 1 maart 2023 geeft de cijfers weer van de maand februari 2023

Rapportage = (terugmeldingen in juni 2021 gedaan en inmiddels afgerond) / (alle terugmeldingen gedaan in juni 2021)

Indicator 2: Alle terugmeldingen die op de peildatum nog niet op tijd zijn afgehandeld (werkvoorraad)

Van de terugmeldingen waarvan de verstrijkdatum (18 maanden na registratie) is overschreden, wordt bepaald of de terugmelding is afgehandeld of afgewezen. Het percentage wordt berekend door dit aantal af te zetten tegen alle terugmeldingen waarvan de verstrijkdatum is overschreden. NB: Het percentage is bij deze indicator iets minder relevant, omdat het goedpercentage elke maand licht zou moeten stijgen (zij het waarschijnlijk ver achter de komma). Zodra het daalt is dit dan een signaal dat er mogelijk iets aan de hand is.

Rekenvoorbeeld percentage:

Stand 1 maart 2023 geeft de cijfers weer van de maand februari 2023

Rapportage = (terugmeldingen voor 1 juli 2021 gedaan en inmiddels afgerond) / (alle terugmeldingen gedaan voor 1 juli 2021)

 

Vervanging Dropbox (herhaling)

In de BGT Kwaliteitsrapportage kunt u momenteel met de knop ‘download werklijsten’ navigeren naar een Dropbox omgeving. Daar vindt u een map met daarin uw werklijst in Excel-formaat en in een Geopackage. Deze kunt u downloaden.

Vanaf nu kunt u met de knop ‘download werklijsten’ één bestand (zip-file) downloaden met daarin de resultaten van alle bronhouders. Wel behoudt iedere bronhouder zijn eigen map. Uit deze zip-file kunt u dan uw eigen map uitpakken op uw omgeving.

Wij denken u hiermee desondanks een goed werkbaar alternatief te bieden. Het voorstel is besproken met het Kwaliteitsoverleg BGT-bronhouders. Zij zijn akkoord met dit voorstel.