Aanpassingen BGT Kwaliteitsrapportage doorgevoerd

16 jan 2023

Bericht van het Kadaster

 

Aanleiding
De indeling van de verschillende BGT Kwaliteitsrapportages via Tableau is in de loop van de tijd ontstaan. Er waren eind 2022 vijf verschillende rapportages. Bronhouders moesten daardoor verschillende rapportages raadplegen, die ook allemaal iets anders waren opgebouwd. In de afgelopen periode hebben Kadaster en SVB-BGT samen gewerkt aan een nieuwe opzet. Alle rapportages (met uitzondering van de terugmeldingen) zijn nu samengebracht in één nieuwe BGT kwaliteitsrapportage. De deelnemers aan het kwaliteitsoverleg BGT bronhouders hebben die al uitgeprobeerd. Vanaf januari 2023 is deze nieuwe rapportage voor iedereen beschikbaar. Alleen de opzet is veranderd. De indicatoren zelf zijn niet gewijzigd.

Wat is er veranderd?
In deze vernieuwde rapportage kan een bronhouder zelf aangeven of hij de cijfers over de kwaliteitseisen of de kwaliteitssignalen wil zien. Voor zowel de kwaliteitseisen als de kwaliteitssignalen geldt dat de indicatoren daarbinnen logischer zijn geordend. Zo zijn de verschillende indicatoren over openbare ruimten bij elkaar gezet. Ook biedt de nieuwe rapportage de mogelijkheid om te bekijken welke uitzonderingen een bronhouder heeft aangemeld.

Een aantal indicatoren keren niet terug, zoals de meeste indicatoren uit het IMGeo 2.2 traject. Er zijn een aantal bestaande indicatoren die in de komende periode nog worden vernieuwd. Deze zijn voorlopig nog onder “indicatoren” opgenomen. Op termijn zal deze categorie verdwijnen. Naast deze nieuwe rapportage blijft (voorlopig) alleen nog de kwaliteitsrapportage “Terugmeldingen BGT” bestaan. Het opnemen van de informatie uit deze rapportage in de nieuwe rapportage neemt wat meer tijd in beslag.

Uitwisseling van de resultaten
De resultaten werden tot nu toe verspreid via shape-files. We hebben met het SVB-BGT afgesproken om resultaten vanaf nu via een Geopackage (1 per bronhouder) uit te wisselen. De hoofdreden is dat een Geopackage sinds 2019 de uitwisselingsstandaard is die gebaseerd is op een open standaard van het Open Geospatial Consortium (OGC).

Er zijn echter ook een aantal andere redenen om niet langer met shape-files te werken. De twee belangrijkste voor ons zijn dat een shapefile uit meerdere bestanden bestaat (minimaal uit 3 bestandjes). Dit is erg onhandig in het aanmaken en uitwisselen van een shape-file. Daarnaast worden de kolomnamen afgekort omdat ze maar uit maximaal 10 tekens mogen bestaan. Hierdoor worden de kolomnamen soms heel onduidelijk.

Webinar ‘introductie BGT Kwaliteitsrapportage en kwaliteitsdashboard’
Regelmatig krijgt het KCC van het Kadaster vragen over de werking én inhoud van het BGT Kwaliteitsdashboard en de BGT Kwaliteitsrapportage. Nu de BGT Kwaliteitsrapportage is vernieuwd én om deze onderwerpen extra aandacht te geven organiseert het Kadaster een Webinar.  Hierin zal naast een algemene toelichting, een demo van de systemen worden gegeven. Natuurlijk zal er ruimte zijn voor het stellen van vragen.

Graag nodigen wij u uit voor dit Webinar (zie ook het bericht op de SVB-BGT website) op donderdag 26 januari om 13:00 uur. In een online sessie van ongeveer een half uur tot een uur lichten we de systemen toe. Het Webinar zal online te volgen zijn met deze Teams link. De sessie is vrij toegankelijk dus aanmelden is niet nodig.