Met de voeten in de klei...

In de nieuwe rubriek 'Met de voeten in de klei...' delen bronhouders verhalen en ervaringen over hoe zij op een andere manier bezig zijn met de BGT. Celine Jansen van Gemeente Eindhoven trapt af!

Gemeente Eindhoven heeft de BGT en IMGeo gegevenscatalogussen en het objectenhandboek van Geonovum uitgebreid met concrete praktijkvoorbeelden uit Eindhoven. Deze informatie hebben we binnen één document per objecttype samengevat.

Het idee hierachter is, dat we binnen de Eindhovense BGT vergelijkbare situaties op een vergelijkbare, consistente manier aan willen pakken. De landelijke catalogussen laten op sommige fronten best wat ruimte voor vrije interpretatie. Denk bijvoorbeeld aan of een strook verharding in bepaalde situaties een voetpad is, of toch een ondersteunend wegdeel. Of hoe we omgaan met een fietspad dat doorloopt over een drempel. Over dit soort situaties maken we met elkaar allerlei afspraken, die voorheen in mailboxen en losse Word-documentjes terecht kwamen. Door alle definities en afspraken samen te vatten in één document, bieden we onze operators één bron met daarin alle informatie en concrete voorbeelden voor de Eindhovense situatie. Zo’n centrale bron met alle informatie maakt het gebruik, en dus het streven naar consistentie, laagdrempeliger.

Het maken van dit document is als volgt gegaan: onze operators en landmeters zijn in de praktijk aan het werk met de Eindhovense BGT. Zij zijn dan ook degene die tegen bijzondere situaties en twijfelgevallen aan lopen. Elke twee weken hebben we een teamoverleg. Daarin staan we onder andere stil bij dit soort situaties. Vaak komen we dan onderling al op een eenduidige definitie. (Door bijvoorbeeld te kijken hoe we vergelijkbare situaties in het verleden opgepakt hebben.). Natuurlijk houden we ook rekening met gebruikerswensen en andere registraties. Vaak hebben afspraken bijvoorbeeld invloed op de manier waarop we beheerobjecten registreren. Dan leggen we deze voor aan onze collega’s van beheer. Twijfelgevallen bij pandgeometrie leggen we voor aan onze collega's van de BAG. Het resultaat van al deze bevindingen verwerken we vervolgens weer in onze Eindhovense catalogus. Die delen we via SharePoint, zodat iedereen dezelfde versie als uitgangspunt heeft.

Uitgaan van één informatiebron biedt veel duidelijkheid, zowel voor onze operators, als voor gebruikers. Zo komen we bijvoorbeeld sneller tot een aanpak voor twijfelgevallen. Er komen natuurlijk nog wel nieuwe vraagpunten bovendrijven, maar die leggen we dan gewoon ook vast. Een meer onbewust positief gevolg is dat we in onze BGT catalogus ook de afspraken vastleggen die we met onze collega’s van beheer hebben. Denk bijvoorbeeld aan hoe we omgaan met niet topografische beheergrenzen in allerlei situaties.

Een groot aandachtspunt is dat je een hele hoop tijd kwijt kan raken aan uitzonderingen die echt maar een keer voorkomen. We willen geen lange teksten waarin we uitzondering op uitzondering stapelen, maar juist reguliere situaties verduidelijken. Het is een uitdaging een evenwicht te vinden tussen een kort en krachtig document, maar wel de terugkerende bijzondere situaties zo duidelijk mogelijk omschrijven.

Een mogelijke volgende stap is toewerken naar een Wiki. Dat maakt de catalogus beter te doorzoeken en te delen, en dus nog laagdrempeliger. Inhoudelijk is onze catalogus nooit af. Gelukkig maar: als we steeds de puntjes op de i blijven zetten, blijft onze catalogus ook in de toekomst toepasbaar voor een consistente BGT!