Met de voeten in de klei...

Even voorstellen

Ik ben Hugo Geerlings en ben werkzaam als beheerder van de Basisregistratie Grootschalige Topografie en dronepiloot voor de bollenstreekgemeente Hillegom, Lisse en Teylingen. Dit beheer doen we in een samenwerkingsverband met de gemeente Katwijk. Uit deze samenwerking is ook het droneteam samengesteld.

Wij zetten als gemeente drones in voor de basisregistraties

Ik zal in het kort uitleggen hoe dit gekomen is. Mijn hobby is video- en fotografie en ben uit interesse hobbymatig aan de slag gegaan met de drone. Gewoon om leuke films en foto’s te maken van de mooie omgeving waar ik woon. Maar mijn interesse in de toepassingen van dit slimme apparaat ging verder. Al snel werd de eerste test om de drone te gebruiken voor het inwinnen van een gronddepot werkelijkheid.

De landmeter van onze gemeente kreeg de opdracht om de inhoud van een gronddepot in kaart te brengen. En ja je leest het goed, hij stapte met al zijn spullen de vette klei in. Ploegend door de beplanting en onkruiden baande hij zijn weg. Maar na een aantal uren had hij zijn slagen gedaan en werden de XYZ-coördinaten allemaal op papier gezet. Toen moest er nog hard gerekend en getekend worden om iets moois te maken met deze gegevens.

Daarna hebben we als test de drone zijn werk laten doen. We zochten een droog stukje op de parkeerplaats nabij het gronddepot en stuurde de drone de lucht in. Op een hoogte van 40 meter vloog de drone zijn baantjes en kwam na krap 10 minuten terug met een schat aan gegevens waarin binnen een paar muisklikken de inhoud van het depot kan worden bepaald. Een leuke bijkomstigheid was dat op de foto’s een verzamelplaats van gestolen fietsen te zien was. Hier hebben we gelijk onze handhavers op af gestuurd.

Hierna is alles voor wat betreft het inzetten van drones in een stroomversnelling gegaan.

Waarom gingen we hiermee verder

Deze eerste test met de drone is zeer goed uitgevallen en dit smaakte naar meer. Een drone bedrijfsmatig gebruiken is wel iets anders dan hobbymatig. Een droneteam van wel 6 parttime medewerkers werd opgetuigd, van een CEO (teamleider), accountablemanager, een veiligheidsmanager, een dataspecialist tot de twee dronepiloten uiteraard.

Dit team ging aan de slag om een vergunning te krijgen van het ministerie van ILT. Ik kan je vertellen dat dit geen gemakkelijk klus is. Een vergunning krijg je niet zomaar. Het is echt een intensief traject waarbij je geconfronteerd wordt met heel veel regelgeving waar je aan moet voldoen. Tegelijkertijd kijk je daardoor ook met een vernieuwde blik naar je eigen organisatie hoe de zaken zijn georganiseerd. Het maakt je scherp en het geeft nieuwe gesprekstof.

Huidige inzet van de drone

Het drone experiment zetten we intussen voort. De drone wordt ingezet ter ondersteuning en doorontwikkeling van de basisregistraties als de BGT en de BAG: Basisregistratie Grootschalige Topografie en Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Met een aantal slimme IT specialisten en leveranciers gaan we bekijken wat een effectieve methode is om gegevens over te halen naar huidige of nieuwe applicaties.

Drone toepassingen

De orthofoto en puntenwolk is de ruggengraat van gegevens die gebruikt kunnen worden voor 3D maatvoering, nauwkeurige 2D meetfunctionaliteiten of herkenning van materiaalgebruik. Het omhangende beeldmateriaal is geschikt voor beeldbepalende inspecties, communicatiedoeleinden rondom het betreffende project of als onderlegger voor specialistische werkzaamheden als een digitale rondleiding door een nog nieuw te realiseren buurt. Deze link laat een paar projecten zien met de vele toepassingen van de data.

Positieve punten

De positieve punten die we ontdekken, zijn de nieuwe mogelijkheden die de dronetechnologie ons biedt. Deze geeft niet alleen intern nieuwe inzichten en gesprekken, maar vooral ook extern.

Hiervoor zaten we niet alleen als gesprekspartner aan tafel bij de politie, bij de veiligheidsregio en bij andere gemeenten. Nu opeens is er een wereld van samenwerking opengegaan voor het droneteam, iets waar we ontzettend veel energie van krijgen. Het gebruik van de drone opende letterlijk deuren en gaat over gemeentegrenzen heen.

Vrijdagochtend 24 februari 2023 heeft het droneteam een Drone Event 2023 georganiseerd voor de collega’s van de gemeente Katwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen. De locatie was, hoe kan het ook anders, Unmanned Valley. De oude vliegbasis van Valkenburg nabij Katwijk aan Zee. Op dit Event heeft de directeur van Unmanned Valley Theo de Vries, laten zien wat voor drone technologieën en ontwikkeling er zijn op het terrein.

De dronepiloot van het eerste uur Wiebe de Jager heeft de ruim 90 bezoekers meegenomen in de nieuwe ontwikkelingen van de drone, maar heeft de aanwezigen ook op de gevaren gewezen. De ANWB drone van Medical Drone Service was opgesteld in de ruimte. De manager drone operaties Simon Prent en zijn collega vertelde enthousiast over de ontwikkelingen op gebied van medisch transport met drones. Tot slot heeft het droneteam aan de eigen collega’s laten zien wat voor resultaten we tot nu toe hebben bereikt en hebben de collega’s ook meegegeven wat dronegebruik in de ruimste zin van het woord gaat betekenen voor de eigen toekomstige werkzaamheden in de gemeente.

Zo zijn er ook steeds meer gemeenten die zich aansluiten bij het Drone Netwerk Gemeenten. In deze samenwerking is een manifest opgesteld die je kan downloaden van de gelijknamige website www.dronenetwerkgemeenten.nl

In dit manifest zitten vier raakvlakken waar een gemeente mee in aanraking komt bij het gebruik van drones. Het raakvlak van de duurzame leefomgeving, het raakvlak van economische ontwikkeling, het raakvlak van wet- en regelgeving en het raakvlak van de inzet van drones voor eigen taken van gemeenten.

De leerpunten waar we nu nog tegenaanlopen zijn de mogelijk- en onmogelijkheden van de hard- en software die er op dit moment is. De wet- en regelgeving voor het toepassen van drones. De hindernissen van zoneringen in de praktijk en straks de invoering van U-Space.

U-Space

Wat is dat hoor ik de lezers al roepen. Dus vandaar hierbij een korte uiteenzetting.

U-Space wordt een platform die onder andere dronesgebruikers gaan helpen met een veilige en beveiligde integratie van drone-operaties op het platteland en het stedelijke gebieden te waarborgen. De Europese Unie, het ministerie van ILT en participanten in dit proces geven hier op dit moment vorm aan.

Tot slot

Vliegen met een drone, klein of groot, licht of zwaar, het blijft een geweldige bezigheid.

De uitdaging is, steeds weer iets nieuws ontdekken in de mogelijkheden van dit vliegtuig.