WERKAFSPRAKEN


In het Operationeel Overleg Bronhouders (OOB) worden regelmatig knelpunten in de bijhouding van de BGT besproken. Hiervoor zijn oplossingen gezocht die in de vorm van werkafspraken gepubliceerd zijn. De huidige werkafspraken vindt u hieronder.

Zeeland, 2 juli 2009; 
De Pijlerdam in de Oosterschelde tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is de grootste waterkering van Nederland.
foto Peter Elenbaas/HH

Inwinning BGT-panden binnen areaal niet-gemeentelijke bronhouders

BGT-panden die een niet-gemeentelijke bronhouder hebben, met uitzondering van BGT-panden op defensieterreinen, worden op bronhouder 'gemeente' gezet. Met name gemeenten en ProRail hebben aangegeven nadere uitwerking met betrekking tot de inwinning van de panden noodzakelijk te vinden. Deze werkafspraak is richtinggevend voor de inwinning van panden.

Lees de gehele werkafspraak hier.

Bijhouding grote werken

In deze werkafspraak is een werkwijze beschreven voor het bijhouden van grote infrastructurele werken, die tijdens het werk aan verandering onderhevig zijn en ook langdurig tijdelijke topografie bevatten, zoals bouwwegen.

Lees de gehele werkafspraak hier.

Enkhuizen, 24-06-2009
Aquaduct over de Markerwaarddijk.
Almere, 22 februari 2018. Windmolens aan het Lawsonspad

Samenwerking tussen bronhouder en beheerder

In dit document is de werkafspraak uitgewerkt hoe een bronhouder omgaat met wensen van beheerders van andere bronhouders met betrekking tot het opdelen van objecten.

Lees de gehele werkafspraak hier.

Ongelijkvloerse kruisingen ProRail

In dit document wordt beschreven op welk niveau overbruggingsdelen van het spoor beschreven moeten worden.

Lees de gehele werkafspraak hier.

Werkafspraak ProRail2
Recreatie bootjes in het waterrijk gebied in de Polder Oostzaan bij het dorpje Noordeinde ten oosten van Zaandam.
foto Peter Elenbaas/HH
30 augustus 2005.

Bronhouderschap BGT-panden

De samenhang tussen BAG- en BGT-panden, alsmede het gemeentelijk belang als bronhouder in beide registraties pleit ervoor om het bronhouderschap van BGT-panden conform wettekst te beleggen bij de gemeente. Defensie blijft bronhouder van de op Defensieterreinen aanwezige BGT-panden.

Lees de gehele werkafspraak hier.

Opname kunstwerk- en waternamen in de BGT

De BGT-beheerders van de gemeente Zwartewaterland hebben voorgesteld om kunstwerknamen en waternamen op te nemen in de BGT. Deze aanbeveling schetst hoe hiermee is omgegaan en is een voorbeeld welke door andere gemeenten kan worden gevolgd.

Lees de gehele aanbeveling hier.

Urk, 19-09-2009.
Windmolens langs het IJsselmeer ten noorden van Urk.
malcolm-lightbody-1057326-unsplash

Bijhouding BAG-gegevens van Defensie-objecten

Voor het efficiënt opbouwen van de BAG hebben 150 gemeenten vorig jaar gegevens ontvangen uit de vastgoedregistratie van de Dienst Vastgoed Defensie (DVD). DVD en het ministerie van Infrastructuur en Milieu bieden de deze handreiking voor de betrokken gemeenten.

Lees de gehele aanbeveling hier.

Opbouw objecten van Defensie in de BAG

Deze handreiking geeft suggesties voor de nog noodzakelijke handmatige aanvulling of omzetting van sommige objecten van Defensie die binnen gemeentegrenzen liggen. Op deze wijze is de gemeente in staat de gegevens van de objecten van Defensie eenduidig te verwerken in de BAG.

Lees de gehele aanbeveling hier.

daria-from-taskarmy-nl-258665-unsplash