De bevindingen bij peildatum 01-05-2019, in het thema ‘Terugmeldingen’ zijn niet betrouwbaar.
Dit is het gevolg van een storing die inmiddels is hersteld.
De bevindingen bij peildatum 01-06-2019 zullen wel weer correct zijn.

Onze excuses voor het ongemak.