Status 31-10-2019 10:34

Het probleem lijkt te zijn opgelost en het berichtenverkeer begint weer te lopen. Het kan nog even duren voordat de wachtrijen zijn weggewerkt.

De oorzaak lijkt vooralsnog niet gelegen te zijn in de instellingen die door bronhouders zijn gedaan maar had te maken met het resetten van het servergeheugen van BRAVO. Hierbij was vannacht iets misgegaan waardoor het vervallen G2 certificaat nog in memory stond. Mochten wij toch nog problemen ondervinden met specifieke bronhouders dan zullen wij met die bronhouders contact opnemen.

Status 31-10-2019 09:44

Er is op dit moment een verstoring gaande in het automatisch berichtenverkeer tussen BRAVO en de LV-BGT en tussen BRAVO en een aantal bronhouders.

Gevolg hiervan is dat de mutatieverwerking en het verzenden van abonnementsberichten is gestagneerd.
Aangeboden leveringen worden in een wachtrij geplaatst.

Het automatisch berichtenverkeer naar een aantal bronhouders zal tijdelijk worden uitgezet. Wij zullen met deze bronhouders separaat contact opnemen.

De oorzaak is vermoedelijk gelegen in instellingen die gedaan moeten worden om het G3 PKIO certificaat van BRAVO te vertrouwen. Hierover hebben wij de afgelopen tijd uitvoerig gecommuniceerd.