Sinds vrijdagavond 27 september heeft er geen mutatieverwerking plaatsgevonden als gevolg van een storing.

Hierdoor zijn de wachtrijen sterk opgelopen.

Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat is veroorzaakt door twee storingen in korte tijd (die overigens verschillende oorzaken lijken te hebben) en doen onze uiterste best om de verwerking zo snel mogelijk weer op gang te helpen.

Update 30-sep 09:44 De mutatieverwerking komt weer op gang. Door de lengte van de wachtrijen, met name die van de ‘opgevoerde’ leveringen kan het echter nog enige tijd duren voordat de achterstand is weggewerkt. De monitoring van BRAVO is geïntensiveerd.

Update 1 okt 12:42 De wachtrijen zijn weggewerkt.