In verband met onderhoud aan de servers van BRAVO is er geen mutatieverwerking mogelijk tussen

maandag 10 augustus 18:00 en dinsdag 11 augustus 08:00

U wordt verzocht om gedurende deze periode geen mutatieleveringen aan te bieden, noch handmatig, noch via automatisch berichtenverkeer.

Mutatieleveringen die op maandag 10 augustus om 18:00 nog in verwerking zijn of in een wachtrij staan zullen nog worden afgerond.

Gedurende deze periode zullen nieuwe terugmeldingen op de BGT niet in MMS verwerkt worden. Dat zal met terugwerkende kracht pas op 11 augustus gebeuren.