Vergelijking Geometrie BAG-BGT op kwaliteitstableau SVB-BGT

Naomi Himmelreich
30 jul 2020
twitterlinkedinmail

 

Het Kwaliteitsdashboard BGT van het Kadaster bevat een aantal indicatoren waarbij vergelijkingen worden gedaan tussen BAG en BGT. Een geometrische vergelijking tussen beide registraties was er echter nog niet. Na afstemming met een klankbordgroep van gemeenten heeft het Kadaster een vergelijking gemaakt. Hierin worden alle BGT-panden gesignaleerd waarvan de oppervlakte minder dan 98% overlap heeft met het overeenkomstige BAG-pand.

Eén keer per kwartaal

Vooralsnog is er voor gekozen om deze vergelijking één keer per kwartaal uit te voeren en te ontsluiten op het kwaliteitstableau van het SVB-BGT. Op een later tijdstip wordt dit opgenomen in het Kwaliteitsdashboard BGT van het Kadaster.

Resultaten juli 2020

De resultaten met peildatum 1-7-2020 tref je hier aan. Ongeveer 2,5% van het totaal aantal BAG-panden is gesignaleerd. Bronhouders wordt gevraagd de signaleringen te onderzoeken en waar nodig de BGT en/of de BAG te verbeteren. Dit maakt onderdeel uit van de reguliere kwaliteitszorg. Er is geen termijn gesteld waarop de verbeteringen gerealiseerd moeten zijn. Met de analyse wordt beoogd de samenhang tussen BAG en BGT verder te verbeteren.

twitterlinkedinmail