Update machtigingenmodule juni

Naomi Himmelreich
15 jun 2020
twitterlinkedinmail

 

Al eerder lazen jullie over de nieuwe Machtigingenmodule: de mogelijkheid voor bronhouders om zelf een partij te machtigen om mutaties te leveren. Momenteel wordt er gewerkt aan de informatie en instructie om jullie te ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe module. Begin september moeten bronhouders en dataleveranciers in actie komen om de nieuwe module te implementeren. 

 

Wanneer gaat dit plaatsvinden?

Begin september start de implementatiefase. Vanaf dat moment wordt actie verwacht vanuit de dataleverancier (gemachtigde bronhouder of marktpartij) en de machtigende bronhouder. Voor die tijd moeten bronhouder en dataleverancier samen hun implementatieplan maken. Hiervoor krijgen ze vóór 1 augustus de juiste handvatten.

Wie moet de Machtigingenmodule implementeren?

Heb jij als bronhouder niemand gemachtigd en ben je het niet van plan? Dan gaat er voor jou niks veranderen.

Als jij bent gemachtigd door een bronhouder of als jij een andere partij machtigt, dan kun je begin augustus bericht verwachten over wat er van jou als bronhouder verwacht wordt. Tot 31 december 2020 heb je de tijd om de oude situatie om te zetten naar de nieuwe situatie.

Hoe weet ik welke actie ik moet ondernemen?

Als bronhouder ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen implementatie. Het SVB-BGT helpt jou en de dataleverancier zo goed mogelijk bij het maken van de juiste keuzes en bij het overgaan naar de nieuw situatie. Hiervoor ontwikkelen wij een duidelijk overzicht  implementatiestappen, een checklist ter voorbereiding van de implementatie en instructievideo’s. Deze ontvang je vóór 1 augustus van ons.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Uiteraard zijn wij ook te bereiken met vragen. Heb je die nu al, mail ze naar info@svb-bgt.nl o.v.v. implementatie machtigingmodule.

twitterlinkedinmail