Update gatencontrole: landsgrenzen ingezet

Rens Weenink
04 jun 2019

In de meest recente gatencontrole hebben we de landsgrens gebruikt om de landsdekkendheid van de BGT te controleren. We gaan ervan uit dat alle relevante objecten correct (volgens eisen van de BGT) gekarteerd zijn. Indien er volledige objecten ontbreken die onderhouden of beheerd worden, dan moeten deze objecten alsnog gekarteerd worden en worden opgenomen in de BGT. Overige gaten aan de landsgrens hoeven niet opgevuld te worden.

De bronhouder van de MMS-melding dient zelf de beoordeling uit te voeren.

Laat een reactie achter