Uitvoering 2e ronde van het opvulproces is voltooid

Rens Weenink
14 mei 2019
twitterlinkedinmail

Zoals u uit eerdere communicatie heeft kunnen vernemen heeft het SVB-BGT het landelijke opvulproces ‘off-line’ voor een tweede keer uitgevoerd. Hieronder wordt een totaalbeeld van de resultaten weergegeven:

Aantallen:
Totaal aantal onbedekte gebieden: 2045
Totaal aantal gaten: 1418
Gaten uit 1e ronde die nog openstonden in MMS maar die niet meer aangetroffen zijn in 2e ronde:
(De betreffende meldingen zijn via een script automatisch afgesloten in MMS): 431
Gaten uit 1e ronde die nog openstaan in MMS en ook in 2e ronde zijn aangetroffen
(Hiervoor zijn geen nieuwe meldingen aangemaakt in MMS): 323

Geïmporteerd in MMS:
Onbedekte gebieden: 2045
Nieuwe gaten (1418-323): 1095
Niet oplosbare kruinlijnen: 141
Ontbrekende Knooppunten: 290
Nieuwe werkvoorraad: 3571

Toelichting op de gebruikte terminologie
Voor de uitvoering van het opvulproces is Nederland opgedeeld in ongeveer 7500 vierkantjes (tiles).

Een gat is een gebied waarbinnen geen enkel BGT object ligt, en dat (binnen een tile) geheel omsloten is door andere BGT objecten.

Een onbedekt gebied is een gebied waarbinnen geen enkel BGT object ligt en dat gelegen is aan de rand van een tile en/of tegen de landsgrens aan. In tegenstelling tot een gat is een onbedekt gebied dus niet geheel omsloten door BGT objecten. In de praktijk zal een onbedekt gebied verdeeld zijn over twee of meer aansluitende tiles. Voor elk van die tiles wordt dan een aparte ‘onbedekt gebied’ melding gemaakt in MMS.

Voor tiles die aan de landsgrens liggen geldt dat de bedekkingsgraad in de tweede ronde is berekend op basis van het gedeelte van de tile dat binnen Nederland ligt.

3e ronde opvullevering
Het SVB-BGT streeft er naar om deze gaten opgelost te hebben voor 1-1-2020. Het is onze bedoeling om na 1-1-2020 nog een derde opvullevering te doen om daadwerkelijk alle gaten, knooppunten en kruinlijnen opgelost te hebben. Deze opvullevering zal op de productie-database uitgevoerd worden. Op een later tijdstip ontvangt u hierover meer informatie.

Nuttige informatie bij het beoordelen van de MMS-meldingen
De 2e ronde van het opvulproces heeft een aantal bestanden opgeleverd die behulpzaam kunnen zijn bij het beoordelen van de MMS-meldingen:

Deze ZIP-file bevat de volgende bestanden:
• Een GDB dataset die u kunt openen in een gispakket, bijvoorbeeld QGis. Deze dataset bevat de volgende lagen:

o MMS_Gat_Onbedekt: Geometrie van alle nieuwe gaten en onbedekte gebieden; gemeld in MMS
o MMS_Knooppunt: Locatie van objecten met ontbrekende knooppunten; gemeld in MMS
o MMS_Kruinlijn: Locatie van foutieve kruinlijnen; gemeld in MMS
o Opgeloste gaten: Locatie van de gaten die automatisch door BRAVO zullen worden opgelost in de 3e ronde; ter informatie
o R1_Niet_Opgelost: Geometrie van alle gaten uit de 1e opvullevering; al eerder gemeld in MMS
o Opvul_Resultaat: Tiles met de bedekkingsgraad per tile

• Ter info twee bestanden met objecten die in de 3e ronde automatisch zullen worden opgelost. U hoeft hier dus niets aan te doen.
o Lijst van objecten met een foutieve collineaire boog
o Lijst van objecten met herstelde knooppunten

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw regisseur.

twitterlinkedinmail